Innovationsverksamheten och -nätverken i huvudstadsregionen förstärks

Meddelande

Helsingfors, Esbos och Vandas gemensamma innovationshelhet (HEVi) stärker huvudstadsregionens innovationsverksamhet och -nätverk. HEVI bygger på det ekosystemavtal om innovationsverksamhet som ingåtts med staten. Inom ramen för avtalet skapar städerna en omfattande projekthelhet för stadsutveckling och innovationsverksamhet under åren 2021–2027

Ilmakuva Helsingistä

Bild: Sasa Tkalcan/Helsinki Partners

Med dessa nya projekt bygger städerna i huvudstadsregionen hållbara stadslösningar, skapar förutsättningar för nya innovationsdrivna företag och utvecklar befintliga företags verksamhet. HEVi:s första ansökan om projektfinansiering öppnas i samarbete med Nylands förbund 15.8.2022.

– Finland är ett litet land, men vår styrka är förmågan att göra viktiga saker tillsammans. Därför kan de bästa resultaten i utvecklingen av huvudstadsregionen uppnås genom ett bra gränsöverskridande samarbete, säger Esbo stads näringsdirektör Harri Paananen.

Bättre synergi mellan projekt

I omfattande utvecklingsprojekt och i synnerhet i flera projekthelheter är det ofta utmanande att samordna olika tillvägagångssätt och resultat. Strategin om hållbar stadsutveckling, 6Aika, som genomförts av Finlands sex största städer mellan 2014 och 2022, har gett bra lärdom.

– Vi har redan lärt oss mycket om samordningsarbete genom samarbetet inom 6Aika, och inom HEVI strävar vi efter ännu bättre synergi projekten emellan. På så sätt kan vi skapa vettiga och riktigt effektiva helheter, visionerar Paananen.

Ansökan om projektfinansiering öppnas för de teman där man har identifierat utvecklingsbehov och -kapacitet. Dessa är till exempel smarta och hållbara stadslösningar, välbefinnande- och hälsoteknik samt nya inlärningsmiljöer.

– Huvudstadsregionen har starka kompetenscentrum inom både forskning och företagsverksamhet. Exempelvis är teman som gäller koldioxidsnåla och resurskloka lösningar aktuella och attraktiva, liksom digitala stadslösningar, säger Vanda stads näringsdirektör Kimmo Viljamaa.

– Efterfrågan på olika lösningar inom välbefinnande ökar också, och att främja internationalitet är viktigt för att affärsekosystemen ska bli framgångsrika. Jag tycker att det är en bra idé att främja denna dimension, säger Viljamaa.

Genom ekosystemavtalet stärker städerna huvudstadsregionens nätverk av utvecklings- och försöksmiljöer, innovations- och kompetenscentrum samt tjänster som utvecklar företagens affärsverksamhet.

– Jag förväntar mig ambition och fördomsfrihet av de projekt som genomförs med hjälp av huvudstadsregionens ekosystemavtal, men även konkreta resultat. Samtidigt hoppas jag att resultaten kommer att leva kvar också långt efter att projekten har upphört, säger stf. chefen för Helsingfors stads enhet för innovationer och nya försök Kimmo Heinonen.

Framtida innovationer och välbefinnande utvecklas tillsammans

I de gemensamma innovationshelhetsprojekten betonas ett nära samarbete mellan städer, företag och forsknings- och innovationsaktörer i huvudstadsregionen.

– Ekosystemsavtalets projekt handlar om teman och utmaningar som är relevanta under de kommande åren och årtiondena, både regionalt, nationellt och internationellt, poängterar Heinonen.

Harri Paananen betonar också gemensamma mål: – HEVi:s grundläggande mål är att göra huvudstadsregionen till ett bättre hem för oss alla. Samtidigt tar vi finländska innovationer till världen och blir ännu bättre medutvecklare.

Första ansökan om projektfinansiering öppnas

HEVi:s första ansökan om projektfinansiering öppnas i samarbete med Nylands förbund 15.8.2022. Mer information (på finska) finns på den webbplatsen Strukturfonder.fi.

Projektidéer för stadsutveckling samlas – kontakta städerna

Av innovationsprojekten görs en mer omfattande helhet, varvid det är viktigt att städerna hjälper till med projektförberedelserna. Om du har en projektidé, kontakta städerna. Vi hjälper till att finslipa idén och förbereda projektet. Mer information om HEVi-helheten finns på webbplatsen hevinnovations.fi.

Om ekosystemavtalet

Helsingfors, Esbo och Vanda ingick ett gemensamt ekosystemavtal om huvudstadsregionens innovationsverksamhet med Arbets- och näringsministeriet för 2021–2027. Avtalet är en del av ett bredare ekosystemavtalspaket, som omfattar sammanlagt 16 avtal med finländska universitetsstäder.

Samordningen av verksamheten i huvudstadsregionen finansieras av Nylands förbund och städerna.

Projekt som startas genom HEVI får stöd från EU:s projektfinansiering. De viktigaste temana är följande:

  1. Smarta och hållbara stadslösningar
  2. Välbefinnande och hälsoteknik
  3. Nya inlärningsmiljöer och digitala lösningar för kompetens
  4. Nya initiativ och allmän utveckling av ekosystem

 

Kontakta oss angående projektidéer:

Helsingfors stad: Suvi Hänninen, suvi.hanninen@hel.fi

Esbo stad: Pekka Enroth, pekka.enroth@espoo.fi

Vanda stad: Fulvio Rizzo, fulvio.rizzo@vantaa.fi

Mer information om HEVI:

Helsingfors stad: Saana Rantsi, saana.rantsi@hel.fi

Keywords

ProjektUtveckling