Vanda stads nya webbplats är här

Meddelande

Vandas nya webbplats öppnades den 15 mars. Målet med den nya webbplatsen är att bättre kunna stå till tjänst för stadsborna och andra intressegrupper. Det är nu enklare att hitta stadens olika evenemang och storområdena och stadsdelarna lyfts fram på ett tydligare sätt. Vandaidentiteten kommer fram i webbplatsens färggranna layout. Visuella och strukturella element gör Vandas tjänster till en enhetlig användarupplevelse.

Kaksi henkilöä yhdessä tietokoneella.

Webbplatsens innehåll har delats in i servicehelheter. Vid respektive tjänst visas de verksamhetsställen som ger service, och deras kontaktuppgifter. Ledstjärnan i planeringen av servicestigarna har varit användarenkäternas återkommande respons om att webbplatsen ska vara användarvänlig och utgå från användarna– inte från organisationen. På webbplatsen finns många aktuella nyheter, bloggar och information om kommuninvånarnas möjligheter att påverka.

Utgångspunkten för planeringen har varit tillgänglighet i olika situationer och via olika apparater. Tillgänglighet är en skyldighet som fastställs i lagen, och den har haft en central roll i förnyelsen. I fråga om teknisk tillgänglighet tar man ett stort steg framåt jämfört med nuläget.

Helheten kompletteras med separata webbplatser: tills vidare fördjupas informationen på vantaa.fi av Business Vantaas (business.vantaa.fi) och Vanda konstskolas (kuvataidekoulu.vantaa.fi) webbplatser. Det kommer fler motsvarande separata webbplatser under våren, en av de första är webbplatsen för Vandas och Kervos välfärdsområde.

Till en början finns informationen mest på finska, eftersom arbetet med innehållen på svenska och engelska ännu pågår. De svensk- och engelskspråkiga innehållen kompletteras så småningom under våren.

Vandakanalen blir en del av modersajten

På Vantaakanava.fi har invånarna kunnat ta del av veckovisa stadsvideoinnehåll ända sedan år 2013. Videorna har gjorts vid stadens informationsenhet, och man har också fått in videor av invånarna. Nu, ett knappt decennium senare, blir Vandakanalen en del av stadens modersajt, vantaa.fi.

Vandakanalens videor ger information, bakgrundshistorier och berättelser. Invånarnas röst hörs starkt. Förslag på olika teman önskas av Vandaborna, särskilt vad gäller livet i stadsdelarna och centrumen. All slags påhittighet och innovation ligger fortfarande i fokus, precis vad man kan vänta sig av Europas stigande innovationsstad!

Då vantaakanava.fi övergår till vantaa.fi, går det att se Vandakanalen i arkivet under en tid. Dessutom sparas kanalens egen YouTube-webbplats som du kan följa genom att beställa på nya videopublikationer.

Webbplatsen utvecklas tillsammans med användarna

Staden har fått respons och utvecklingsförslag av användarna från och med hösten 2021 då webbplatsens betaversion publicerades. Med hjälp av responsen och förslagen har webbplatsen utvecklats, och utvecklas vidare. Vi hoppas på mer respons för att få information om vad som fungerar på webbplatsen och vad vi ytterligare borde utveckla.

Du kan ge respons på de nya webbsidorna via responsenkäten på webbplatsen (på finska).

Keywords

UtvecklingTillgänglighetDigitaliseringEnkäter