Planen för Backas upplevelsepark godkändes i Vanda stadsfullmäktige

Meddelande

I omgivningen kring Backas gård planeras ett upplevelsecentrum, bostäder och tjänster.

Vantaan kaupunginvaltuuston sali

Vanda stadsfullmäktige

Förslaget till Backas detaljplan och förslaget till ändring av detaljplanen väckte livlig diskussion i Vanda stadsfullmäktige på måndagen. Detaljplaneändringen godkändes, men flera protokollsuttalanden lämnades i ärendet.

Målet är att skapa ett betydande resmål av helheten kring Backas gård. Ett resmål där den finländska naturen, kulturhistorien och intressanta varumärken förenas. Upplevelsecentrumet byggs på Backas gårds kulle, vid kullens yttre kanter, och alldeles intill byggs ett bostadskvarter.

I projektet ingår bland annat en Muminpark inomhus, ett evenemangscentrum för olika föreställningar och evenemang, utomhusområden till exempel för slädhundskörning, och en annan inomhuspark vars tema utgår från den finländska naturen.

Genom projektet förverkligas Aviapolis vision om en levande och internationell flygplatsstad. Landskapet bevaras som ett öppet landskap och herrgårdsområdet kan användas av allmänheten också i fortsättningen. Bostadsbyggandets omfattning har minskats jämfört med tidigare planer och antalet gång- och cykelleder har ökats.

Stadsfullmäktige godkände också detaljplaneändringarna i Övitsböle på Bergpassvägen och i Gruvsta. I Gruvsta omfattar detaljplanen en förbättring av Tavastehusleden, Bolagsgränden som ska skyddas och två företagstomter. I Övitsböle möjliggör planändringen byggande av en industri-, lager- och kontorsbyggnad i tre våningar.

Keywords

AdministreringBeslut