Anställda och beslutsfattare i Vanda sätter sig in i barnens rättigheter genom en utbildning

Nyhet

Etiketter

Demokrati och delaktighetInvånare

Barnets rättigheter förpliktar alla anställda och beslutsfattare inom staden, säger Katri Kalske, biträdande stadsdirektör för fostran och lärande.

Kartanonkosken koulun oppilaat tekevät yhdessä palapeliä.

Bild: Vanda stad /Sercan Alkan

Vanda stad stärker tillgodoseendet av barnens rättigheter i stadens verksamhet och beslutsfattande. I Vanda har det beslutats att alla anställda och förtroendevalda inom staden år 2023 ska gå en avgiftsfri webbutbildning som är en vägledning beträffande barns rättigheter. Vanda stad har förbundit sig till att främja barnvänlighet. 

– Ett viktigt steg i detta arbete är att säkerställa att alla anställda och beslutsfattare känner till barnens rättigheter, säger Katri Kalske, biträdande stadsdirektör för fostran och lärande. 

– Barnens rättigheter förpliktar alla oss anställda och beslutsfattare i staden juridiskt. Efter att vi alla har gått utbildningen kan vi identifiera situationer där vi ska trygga att barnets rättigheter tillgodoses och vi kan agera bättre än enligt tidigare praxis, tillägger Kalske. 

Utbildningen i barns rättigheter är en del av den nationella utbildningshelheten som publicerats torsdagen 16.2. Staten ger nu för första gången ut en omfattande utbildningshelhet om barnens rättigheter som stöd för olika yrkesmänniskors vardagsarbete. Utbildningspaketet är en del av genomförandet av den nationella barnstrategin. Målet med barnstrategin är ett samhälle som respekterar barnens rättigheter. 

– Utbildningshelheten har utformats för alla som i sitt yrke påverkar barnens vardag. När vi lär oss mer, gör vi tillsammans Finland till ett Finland för alla barn, säger Johanna Laisaari, generalsekreterare för den nationella barnstrategin. 

Vanda är med i UNICEF:s modell Barnvänlig kommun vilket innebär att staden har förbundit sig till att utveckla tillgodoseendet av barns rättigheter och barnvänligheten i all sin verksamhet. Arbetet kräver att man ökar de vuxnas förståelse för barns och ungas rättigheter i kommunens vardag och beslutsfattande. 

Vanda godkändes och valdes med i modellen Barnvänlig kommun år 2021. I år klarnar det om Unicef beviljar Vanda utmärkelsen Barnvänlig kommun. Utmärkelsen kan beviljas en kommun som har utvecklat tillgodoseendet av barns rättigheter och som förbinder sig till utvecklingsarbetet även i fortsättningen. 

Mer information om Vandas arbete med modellen Barnvänlig kommun: 
https://www.vantaa.fi/sv/staden-och-beslutsfattandet/vastuullisuus/modellen-en-barnvanlig-kommun 

Keywords

BarnDelaktighetBarnvänlighet