Björkby invånarforum bjuder in stadsborna till att diskutera frågor som berör området

Nyhet

Stadsledningens invånarforum ordnas i höst i Björkby den 22 november kl. 18–20. Du kan delta på plats i Björkby eller på distans någon annanstans ifrån. Evenemanget ordnas i Björkby invånarlokal Kirnu som nyligen renoverats (adress Granrisstigen 2, 01360 Vanda).

Kaupungin johtoa Simonkylän asukasfoorumissa syksyllä 2020.

Simonkylä invånarforum 2020

Du har ännu möjlighet att inverka på invånarforumets program via enkäten fram till den 11 november. I enkäten kan du berätta vilka ämnen du gärna vill att ska diskuteras på evenemanget.

Stadsdirektör Ritva Viljanen, stadens biträdande stadsdirektörer, sakkunniga från stadens olika verksamhetsområden samt HRT:s och polisens representanter finns på plats i Björkby för att svara på invånarnas frågor. Invånare från Björkby med omnejd är välkomna till evenemanget, men också alla andra som är intresserade av frågor som berör området och staden.

På programmet finns som vanligt presentationer om aktuella frågor i området. Deltagarna kan ställa sina egna frågor till stadsledningen i den allmänna frågedelen. Till slut får deltagarna välja ett temabord som intresserar dem och diskutera närmare om stadens tjänster i Björkby.

Stadsledningens invånarforum ordnas två gånger per år i någon av stadsdelarna i Vanda. Det första forumet för år 2021 ordnades som ett distansevenemang och behandlade frågor som berör Kivistöområdet. Hösten 2020 ordnades forumet på plats i Simonsböle. Invånarforumet är en av de möjligheter att delta och påverka på stadsnivå som invånarna har mellan kommunalvalen.

Läs mer om möjligheterna att delta och påverka på webbplatsen: Vantaa.fi och om aktuella ställen där du kan vara med och påverka på webbplatsen Osallistuvavantaa.fi.

 

Keywords

Bli involveradDelaktighetInvånarutrymmEvenemang