Delta i en enkät om motionsvanor

Nyhet

Delta i en enkät som kartlägger Vandabornas motionsvanor, senast den 31 mars. Enkätens resultat utnyttjas i planeringen och beslutsfattandet som gäller främjandet av motion och hälsa.

Mustatakkinen mies pyöräilee kypärä päässä sillalla. Takana näkyy keväisiä lehdettömiä puita.

Vanda stad genomför i mars en webbenkät om motionsvanor för sina invånare. I enkäten kartläggs invånarnas motionsvanor och åsikter om stadens idrottsservice och motions- och idrottsplatser. Resultaten används i planeringen och beslutsfattandet som gäller främjandet av motion och hälsa.

Svara på enkäten senast den 31 mars. Det tar ungefär tio minuter att svara på enkäten.

Dina svar är viktiga för oss

Alla Vandabor över 18 år kan svara på enkäten. För att resultaten ska representera Vandaborna i så stor omfattning som möjligt, önskar vi få svar av personer som förhåller sig olika till motion. Du kan alltså delta i enkäten oavsett om du rör på dig mycket, bara lite eller inte alls.

Om du vill kan du delta i en utlottning av 10 seriekort till simhallar och gym när du svarar på enkäten. 

Alla uppgifter som samlas in i enkäten är konfidentiella. Svaren behandlas anonymt och kan inte kopplas till en enskild person. Enkäten genomförs av North Sport Consulting Oy, som genomför en enkät med liknande innehåll i 14 kommuner. 

Närmare information:

Enkät om motionsvanor

Keywords

MotionVälmåendeEnkäterMotion