Enheterna som deltar i det tvååriga förskoleförsöket har publicerats

Nyhet

Etiketter

SmåbarnspedagogikBarnfamiljer

Vanda är med i det nationella försöket med tvåårig förskoleundervisning. Undervisnings- och kulturministeriet har gjort ett urval gällande enheterna där försöket genomförs samt vilka år 2016-födda barn som deltar (läs mer om försöket på Undervisnings- och kulturministeriets sida). Av vandas svenskspråkiga enheter deltar Dickursby daghem. Försöket inleds i augusti 2021 och de familjer som deltar får ett brev med information och anmälningsanvisningar per post. Andra än dessa familjer kan inte delta i försöket.

I förskoleundervisningen bekantar man sig med saker som intresserar barnen genom att leka och utforska och på andra sätt som passar små barn. Syftet med förskoleundervisningen är att ge barnet möjligheter till vänskap, lärandets glädje och nya intressen. En tvåårig förskola ger barnen tid att utvecklas och lära sig i sin egen takt. I försöket samlar man in information om den tvååriga förskoleundervisningens inverkan på barnens förutsättningar att utvecklas och lära sig, de sociala färdigheterna och förmågan att bygga upp sin självkänsla.

Utbildningsstyrelsen har publicerat grunderna för läroplanen som styr undervisningen under försöket. I Vanda jobbar vi nu under våren på den lokala, preciserande läroplanen. Läroplanen fokuserar på barnets känsla av grupptillhörighet, en enhetlig förskoledag samt barnens och vårdnadshavarnas möjligheter att påverka förskoleundervisningens verksamhet. Personalens, barnens och vårdnadshavarnas tankar tas i beaktande i läroplansarbetet. Undervisningsnämnden beslutar i juni om läroplanen som tillämpas i försöket med tvåårig förskoleundervisning i Vanda.

Följande enheter i Vanda deltar i försöket:

Dickursby daghem
Fazerin päiväkoti
Havukallion päiväkoti
Hevoshaan päiväkoti
Hämeenkylän päiväkoti
Illenpuiston päiväkoti
Isonmännyn päiväkoti
Jokiuoman päiväkoti
Keihäspuiston päiväkoti
Kimaran päiväkoti
Lipunkantajan päiväkoti
Martinlaakson päiväkoti
Metsolanmäen päiväkoti
Metsälinnun päiväkoti
Pakkalanrinteen päiväkoti
Peltolan päiväkoti
Peltovuoren päiväkoti
Rautpihan päiväkoti
Seljapolun päiväkoti
Solkikujan päiväkoti
Suitsikujan päiväkoti
Tammistonrannan päiväkoti
Tikkurilan päiväkoti
Ulrikan päiväkoti
Varistonniityn päiväkoti
Vartiokujan päiväkoti

Keywords

DaghemFörskolaUtveckling