Förbered dig på strömavbrott – bekanta dig med beredskapsrekommendationerna och följ informationen

Nyhet

Om elförbrukningen är större än produktionen kan detta orsaka korta, kontrollerade strömavbrott. Den största risken för elbrist är i december–mars. Det är viktigt att alla Vandabor förbereder sig för eventuella strömavbrott på förhand.

Valaistu taideteos Koivukylässä talvella 2020.

Undvik att använda elektricitet, särskilt under högförbrukningstider, det vill säga på vardagar kl 8−10 och kl 16−20. På så sätt är du med och förebygger elbrist.

Roterande strömavbrott är den sista utvägen för att undvika en stor störning

Elbrist uppstår när elproduktionen och importen inte räcker till för att täcka förbrukningen. Då måste konsumtionen tillfälligt begränsas. Detta innebär i praktiken att det finländska stamnätsbolaget Fingrid kan bli tvunget att fatta beslut om regionala, kontrollerade strömavbrott. Genom roterande strömavbrott förhindras att hela det finländska elsystemet kraschar. I Vanda syns detta som korta strömavbrott på högst två timmar. 

Ett strömavbrott kan anmälas på förhand eller så kan det börja plötsligt. På riksnivå informerar Fingrid och Arbets- och näringsministeriet om elbristen. 
De lokala distributionsnätsbolagen och medierna informerar om elbristen och ger anvisningar. Det elnätsbolag som är verksamt i Vanda är Vanda Energi Elnät Ab. Vanda Energi Elnät meddelar om situationen i Vanda på sina egna sidor och i sina sociala medier. I Vanda meddelas det också om avbrotten med textmeddelanden. Ta Vanda Energis tjänst för avbrottsinformation i bruk. 

Man strävar efter att undvika strömavbrott som riktar sig till konsumenterna ända till sista stund. Före strömavbrotten görs en rad andra åtgärder, såsom att starta reservkraftverk som reserverats för störningar. Vid elbrist har kritiska objekt, såsom sjukhus, räddningsverksamhet och kritisk infrastruktur för att hålla sig vid liv, uteslutits från avbrotten.  

Förbered dig på strömavbrott

Korta strömavbrott kan under normala förhållanden uppstå oförutsägbart till exempel till följd av stormar eller tekniska fel. Det är viktigt att vara beredd på strömavbrott.

Enligt myndigheternas och organisationernas anvisningar ska varje hem ha beredskap att klara sig självständigt i minst tre dygn, dvs. 72 timmar, om en störning uppstår. Ett förråd av mat, dryck och läkemedel i hemmet för en undantagsdag kallas hemförråd. Du kan läsa mer om beredskapen till exempel på webbplatsen Elavbrott - 72 timmar.

Vad ska man göra om strömmen går av

  • Stäng av strömmen från alla elektriska apparater. Det viktigaste är att stänga av spisen, strykjärnet, kaffebryggaren och tvättmaskinen. Då orsakar de ingen brand när strömmen kommer tillbaka. 
  • Undvik att använda vatten och toaletten under strömavbrott.
  • Släpp inte ut vatten i avloppet. Använd till exempel en hink under kranen om du behöver ta vatten ur kranen. 
  • Öppna inte frysen och kylskåpet i onödan. 
  • Ring inte nödnumret om strömavbrottet.  

Vanda Energis anvisningar för strömavbrott.
HRM:s anvisningar för vattenanvändning vid strömavbrott.
InfoFinland – flerspråkig information om energisparande och elbrist.

Närmare information
Uppdaterad information om energisparande, beredskap inför elbrist och Vandas energisparåtgärder på Vanda stads webbsidor.

Keywords

AnsvarsfullhetStörningFaciliteterEnergi