Föreslå ett namn på Kivistös nya stadskulturcentrum och delta samtidigt i en utlottning

Nyhet

Etiketter

Kivistö storområde

Nu är det dags att hitta på ett namn för det framtida kulturcentrumet i Kivistö. Vi behöver alla kreativa Vandabors hjälp i namngivningen.

Kivistön kaupunkikulttuurikeskuksen havainnekuva

Föreslå ett namn på adressen osallistuvavantaa.fi under tiden 16.5–12.6 och du kan vinna ett presentkort på 50 euro inom S-gruppen.

Det nya stadskulturcentrumet i Kivistö kommer att ha mångsidiga utrymmen för biblioteket, ungdomslokalen, olika organisationer, barnkulturen, olika evenemang och invånarverksamheten. Det slutgiltiga namnet röstas fram nästa höst bland de bästa idéerna. Försäkra dig om att också ditt namnförslag kommer med på kandidatlistan.

Keywords

KivistöDelaktighet