Håkansböle bibliotek är stängt i fyra månader från och med 16.5

Nyhet

Håkansböle bibliotek är stängt 16.5–15.9.2022 på grund av reparationer som förbättrar kvaliteten på inomhusluften. Bokbussen besöker Håkansböle i maj–juni. Du kan återlämna dina lån till vilket Helmetbibliotek som helst.

Hakunila bibliotek.

I fastigheten på Skimmelgränden 5 i Håkansböle har daghemmet redan renoverats och renoveringen fortsätter nu i biblioteket. Under renoveringen av biblioteket tätas konstruktionerna och ytbeläggningarna förnyas. Målet är att öppna biblioteket 15.9.2022.  

Reservationer hämtas i Dickursby 

De reservationer i reservationshyllan som inte hämtats flyttas inför renoveringen till Dickursby bibliotek (Näckrosvägen 4), där de kan hämtas från och med 18.5. När det gäller nya reservationer ska du logga in dig på Mitt bibliotekskonto på Helmet.fi för att kunna välja ett avhämtningsställe. Kom ihåg att välja avhämtningsställe på nytt efter att Håkansböle bibliotek har öppnat. Anvisningar om ändring av avhämtningsställe för reserverat material. 

Reservationerna kan också frysas under den tid biblioteket renoveras. Anvisningar om frysning av reservationer. 

I applikationen Taskukirjasto (Pocketbibban) kan du inte frysa reservationer eller byta avhämtningsställe för dessa. Vid behov kan du kontakta vilket Helmetbibliotek som helst.  

Bokbussen besöker området 18.5–29.6.2022 

Bokbussen stannar på parkeringsplatsen i närheten av Håkansböle bibliotek under tiden 18.5–29.6.2022, onsdagar kl. 17–18. Hållplatsen ligger invid Håkansleden bredvid övergångsbron.  

Lånens förfallodagar under renoveringen   

Lånetiden för de flesta böcker och material som lånats på Håkansböle bibliotek förlängs för den tid biblioteket är stängt.  Lånen kan återlämnas till vilket Helmetbibliotek som helst under renoveringen.  Det går däremot inte att förlänga förfallodagen automatiskt för material som ägs av Helsingfors och Grankulla på grund av orsaker som beror på bibliotekssystemet. Lånen kan förnyas på Helmet.fi eller i applikationen Pocketbibban. Om du inte lyckas förnya eller återlämna dina lån på något annat bibliotek kan du kontakta bibliotekets kundservicenummer 043 8248 306.  

Vi informerar om de förändringar som gäller renoveringen på Håkansböle bibliotekets Helmet-sida och i våra kanaler på sociala medier. 

Keywords

HåkansböleAvvikande öppethållningTjänsten