Hur fungerar din digitala vardag och får du stöd vid behov? Svara på enkäten senast 19.2

Nyhet

Vanda stad utreder med hjälp av en enkät stadsbornas digitala färdigheter i vardagen och om de får det stöd de behöver för e-tjänster och användningen av digitala verktyg.

Henkilö asioi tietokoneella.

Enkäten är öppen 6.2–19.2.2023. Enkäten har också skickats per post till 2000 Vandabor.

Digitalt stöd? 

Digitalt stöd är stöd för användning av e-tjänster, olika tjänster och apparater. Det digitala stödet kan till exempel vara handledning i användningen av e-tjänster, installation av applikationer eller rådgivning i hur man tar i bruk olika applikationer och tjänster.  

Enkäten kan besvaras på finska, svenska, engelska, estniska, ryska, arabiska och somaliska. Svaren är anonyma och kan inte kopplas till en enskild person. Bland dem som lämnat sina kontaktuppgifter lottas det ut 10 presentkort värda 50 euro i S-gruppens affärer.    

Svaren används för att utveckla Vanda stads digitala stöd – svara och påverka!  

Enkäten har avslutats.

Keywords

EnkäterBli involveradDelaktighet