Hur ska 50 000 € användas i Havukoski, Västerkulla och Mikkola? Rösta senast den 17 oktober!

Nyhet
Kaksi henkilöä paiskaa kohotetut kämmenet yhteen.

Nu får invånarna i Havukoski, Västerkulla och Mikkola rösta på hur 50 000 euro ska användas för att utveckla respektive område. Röstningen är en del av medborgarbudgetprocessen där staden och invånarna tillsammans utvecklar olika områden i staden. Röstningen pågår 22.9–17.10.

Varje område har omkring 20 olika projekt som man kan rösta på. Projekten baserar sig på invånarnas idéer som de lämnat in under medborgarbudgetens tidigare fas. Idéerna har bearbetats och vidareutvecklats i workshoppar gemensamma för invånarna och stadens sakkunniga. Avslutningsvis har stadens sakkunniga fastställt ett pris för genomförandet av varje projekt.

Varje område har sina egna projekt, men i alla områden kan man rösta på t.ex. nya blomsterplanteringar, utegym, bänkar och sopkärl. Bland projekten finns också evenemang, t.ex. parkgympa.

Alla invånare i stadsdelarna Havukoski, Västerkulla och Mikkola får rösta. Vänligen observera att till den officiella stadsdelen Havukoski hör det område som sträcker sig från järnvägen till Kervo å. Invånare i alla åldrar får rösta, också barn och unga. Alla invånare får rösta en gång.

Den lägsta summan för att genomföra ett projekt är 1000 euro (parkgympa, städtalko) och den högsta summan 35 000 euro (redskap för idrottsplatser utomhus). I omröstningen kan var och en rösta på de projekt man vill att ska genomföras i det egna området. Alla som röstar kan välja projekt för max. 50 000 euro. Om du vill kan du också välja att rösta på endast en plan.

Du kan rösta på webbplatsen osallistu.vantaa.fi. Du måste logga in dig på webbplatsen med din e-postadress eller ditt Google- eller Facebook användarnamn och lösenord. Du kan också rösta på en pappersblankett i Björkby invånarlokal (Granrisstigen 2), på Västerkulla bibliotek (Orienterargränden 2) och i Mikkola i bokbussen under dess hållplatstid (Maarukkaskogens hållplats, Maarukkagränden 9, torsdagar kl. 18.35–18.55 och Mikkola hållplats, Marsgränden 4, torsdagar kl. 19.00–19.30).

Omröstningens resultat publiceras i slutet av oktober på webbplatsen osallistu.vantaa.fi. Projekten genomförs i ordningsföljd bland de projekt som fått mest röster på så sätt att den totala summan 50 000 euro inte överskrids. Om till exempel det projekt som fått mest röster kostar 35 000 euro, det projekt som fått näst mest röster 20 000 euro och det projekt som fått tredje mest röster 15 000 euro, genomför man det första och tredje projektet, eftersom det första och andra projektet tillsammans skulle kosta mer än den maximala summan 50 000 euro.

Planerna som vunnit omröstningen förverkligas år 2022.

Mer information om projekten Vårt Havukoski, Vårt Västerkulla och Vårt Mikkola finns på webbplatsen osallistu.vantaa.fi.

En motsvarande medborgarbudgetprocess ordnades i fjol i Mårtensdal och Håkansböle. I Håkansböle röstade invånarna bland annat på en frisbeegolfbana och i Mårtensdal fick parkyoga mest röster.

Bli involverad

Keywords

Bli involverad