Internationella pojkdagen firades på stadshuset

Nyhet

Vanda stads tf. stadsdirektör Katri Kalske välkomnade ungdomsfullmäktiges ledamöter och ungdomsforskaren Antti Kivijärvi till stadshuset för att fira internationella pojkdagen den 16 maj 2023. På evenemanget diskuterades välbefinnandet hos pojkar och unga män.

Poika istuu ja piirtää

Internationella pojkdagen firades den 16 maj 2023.

Katri Kalske inledde diskussionen genom att presentera resultaten för städerna i enkäten Hälsa i skolan för år 2021. Svaren från enkäten Hälsa i skolan visar att största delen av barnen och ungdomarna i Vanda är nöjda med sina liv, även om tillfredsställelsen med det egna livet för tillfället minskat tydligt i alla åldersgrupper jämfört med resultaten från den tidigare enkäten.  Enligt enkäten är pojkarna betydligt nöjdare med sina liv än flickorna. 

Resultaten av enkäten Hälsa i skolan visar både likheter och skillnader mellan pojkar och flickor: även om majoriteten elever och studerande gillar att gå i skolan, gillar pojkarna det betydligt mer än flickorna.  Det finns endast små skillnader i helnykterhet mellan könen, men helnykterheten har ökat bland pojkarna. Den dagliga användningen av tobaksprodukter har också minskat, även om tobaksprodukter fortsättningsvis används i synnerhet bland yrkesstuderande unga män och kvinnor. Mängden sömn har ökat särskilt bland pojkar, men under vardagarna sover allt fler – i synnerhet flickor – endast åtta timmar per natt. Knappt en femtedel av pojkarna berättar att de under året upplevt psykiskt våld av föräldrar eller andra vuxna som tar hand om dem och 15–20 procent av pojkarna har upplevt fysiskt hot.

Specialforskare Antti Kivijärvi påpekade att man i denna typ av enkäter ställer objektiva frågor till svarspersonerna, till exempel hur många timmar de sover på vardagarna, men också subjektiva bedömningar, där de måste utvärdera och relatera t.ex. till sin tillfredsställelse med sitt nuvarande liv. 

– Det att man gillar att gå i skolan kan för vissa bero på viktiga kompisrelationer, och för andra att man tycker om att plugga och klarar sig bra. Resultaten ska alltid utvärderas ur flera perspektiv. Ungdomsforskningen har dock visat att viktiga saker, både positiva och negativa, uttryckligen sker vid övergången mellan låg- och högstadiet, konstaterar Kivijärvi.

Ungdomsfullmäktiges ledamöter tog upp viktiga ämnen i diskussionen, allt från ensamhet till missbruk och marginaliseringsutvecklingen. Det bör finnas bättre tillgång till professionell hjälp. I många frågor, till exempel alkoholkonsumtion, kan det också förekomma motstridiga iakttagelser när det gäller ungdomarnas beteende och inställning till drickande.

– Evenemanget var mycket lyckat och lyfte fram ett flertal teman och frågor som kommer att diskuteras vidare t.ex. bland stadens sakkunniga inom fostran och lärande och ungdomsarbetet, konstaterar Katri Kalske glatt.