Uppdateringen av Vandaspårans markanvändningsinkomster färdig

Nyhet

Etiketter

StadsplaneringTrafik

Uppdateringen av spårvagnens markanvändningsinkomster är klar. Inkomsterna av markanvändningen har uppskattats i en fastighetsekonomisk analys som baserar sig på markanvändningen i utkastet till dispositionsplan för spårvagnen. Den fastighetsekonomiska analysen har gjorts av Newsec Oy och i den har både inkomsterna från bussalternativet och spårvagnen uppskattats.

Havainnekuva ratikasta Koivuhaan pysäkillä Tikkurilantiellä

Byggandet av en spårväg skulle enligt uppskattning ge 320 miljoner euro mer inkomster än bussalternativet.

Uppdateringen av spårvagnens markanvändningsinkomster är klar. Inkomsterna av markanvändningen har uppskattats i en fastighetsekonomisk analys som baserar sig på markanvändningen i förslaget till dispositionsplan för spårvagnen.

Enligt analysresultatet uppskattas de största intäkterna från spårvagnen komma från de östra och södra delarna av Aviapolis, Håkansböle centrum och omgivningen kring hållplatsen i Råby. Sammanlagt beräknas bussalternativet ge cirka 272,8 miljoner euro i fastighetsekonomiska inkomster och spårvagnsalternativet 592,4 miljoner euro i inkomster. Byggandet av spårvägen skulle enligt uppskattning ge 319,6 miljoner euro mer inkomster än bussalternativet. Enligt en uppdaterad granskning har spårvagnens inkomster stigit med cirka 30 miljoner euro medan bussens inkomster i sin tur sjunkit med 2,7 miljoner euro.

Den fastighetsekonomiska analysen har gjorts av Newsec Oy och man har uppskattat inkomsterna från både bussalternativet och spårvagnen. Analysen baserar sig på undersökningar där man i olika städer har analyserat spårprojektens inverkan på stadsutvecklingen och vilka inkomster de ger. Vid uppskattningen har man beaktat till exempel stadens markägande i respektive område, spårvägens uppskattade inverkan på stadsutvecklingen i olika områden, tidsplanen för markanvändningens förverkligande och den tidsmässiga utvecklingen av mark- och fastighetspriserna.

I översiktsplaneskedet 2019 uppskattades byggandet av spårvagnen kosta Vanda 267 miljoner euro, varvid de nu uppskattade inkomsterna skulle täcka utgifterna för byggandet.

Bekanta dig närmare med den fastighetsekonomiska analysenVandaspårans webbplats.

Keywords

SpårvagnStadsutveckling