Päivitys Vantaan ratikan maankäyttötuloista valmistunut

Uutinen

Asiasanat

KaupunkisuunnitteluLiikenne

Päivitys ratikan maankäyttötuloista on valmistunut. Maankäytön tuloja on arvioitu kiinteistötaloudellisessa analyysissä, joka pohjautuu ratikan kaavarunkoluonnoksen maankäyttöön. Kiinteistötaloudellisen analyysin on tehnyt Newsec Oy, ja siinä on arvioitu sekä bussivaihtoehdon että ratikan aiheuttamia tuloja.

Havainnekuva ratikasta Koivuhaan pysäkillä Tikkurilantiellä

Raitiotien rakentaminen toisi arvion mukaan 320 miljoonaa euroa tuloja enemmän kuin bussivaihtoehto.

Päivitys ratikan maankäyttötuloista on valmistunut. Maankäytön tuloja on arvioitu kiinteistötaloudellisessa analyysissä, joka pohjautuu ratikan kaavarunkoehdotuksen maankäyttöön.

Analyysin tuloksena suurimmat ratikan aiheuttamat tuotot arvioidaan tulevan Aviapoliksen itä- ja eteläosista, Hakunilan keskustasta sekä Rajakylän pysäkin ympäristöstä. Yhteensä bussivaihtoehdon on arvioitu tuottavan noin 272,8 miljoonaa euroja kiinteistötaloudellisia tuloja, ja ratikkavaihtoehdon 592,4 miljoonaa euroja tuloja. Raitiotien rakentaminen toisi arvion mukaan 319,6 miljoonaa euroa tuloja enemmän kuin bussivaihtoehto. Päivitetyn tarkastelun mukaan ratikan tulot ovat nousseet noin 30 miljoonaa ja bussi puolestaan laskenut 2,7 miljoonaa. 

Ratikan ja bussin tuottovertailu

Kiinteistötaloudellisen analyysin on tehnyt Newsec Oy, ja siinä on arvioitu sekä bussivaihtoehdon että ratikan aiheuttamia tuloja. Analyysi perustuu tutkimuksiin, joissa eri kaupungeissa on analysoitu raidehankkeiden vaikutusta kaupunkikehitykseen ja siitä saataviin tuloihin. Arvioinnissa on huomioitu esimerkiksi kaupungin maanomistus kullakin alueella, raitiotien arvioitu vaikutus kaupunkikehitykseen eri alueilla, maankäytön toteutumisaikataulu sekä maan ja kiinteistöjen hintojen ajallinen kehitys.

Yleissuunnitelmavaiheessa vuonna 2019 ratikan rakentamisen arvioitiin maksavan Vantaalle 267 miljoonaa euroa, jolloin nyt arvioidut tulot kattaisivat rakentamisen menot.

Tutustu tarkemmin kiinteistötaloudelliseen analyysiin Vantaan ratikan verkkosivuilla.

Avainsanat

RatikkaKaupunkikehitys