Vanda erbjuder 20 kommunplatser till flyktingar från Afghanistan

Nyhet

Vanda nya stadsstyrelse höll sitt första sammanträde måndagen den 6 september 2021.

Närings-, trafik- och miljöcentralen utreder som bäst kommunernas beredskap att snabbt erbjuda kommunplatser till afghaner som evakueras från Afghanistan. Vanda stadsstyrelse beslutade att i nästan år erbjuda en kommunplats till 20 afghaner som evakueras från Afghanistan. En del av kvoten kan vid behov tas emot redan i slutet av år 2021.

Yrkesinstitutet Varia får ett nytt verksamhetsställe i Veckal

Stadsstyrelsen godkände den kombinerade behovsutredningen och projektplanen för Yrkesinstitutet Varias nya verksamhetsställe i Veckal. Det nya verksamhetsstället kommer att ha plats för 2130 studerande och 250 anställda. I Veckal kommer man att kunna avlägga studier inom social- och hälsovårdsbranschen, el- och automationsbranschen, informations- och kommunikationsteknik, bilbranschen, flygbranschen och logistikbranschen.

Detaljplanen för Silkesfabriksvägen i Dickursby läggs fram

Silkesfabriksvägens planläggningsområde ligger i den södra delen av Dickursby centrum, utmed Konvaljvägen, granne till den gamla silkesfabriken. Detaljplaneändringen innebär att kvartersområdena för affärs- och kontorsbyggnader ändras så att de lämpar sig för byggande av bostadsvåningshus. Planändringen är en del av Dickursby stadsförnyelse, genom vilken bostadsbyggandet utökas i Dickursby centrum längs Vandaspåran.

Detaljplanen för Markvägen i Skattmans läggs fram

Ändringen av detaljplanen för Markvägen 12–20 i Skattmans gör det möjligt att bygga ett nytt hotell, en kontorslokal, bostadsvåningshus och en parkeringsanläggning. Markvägens kvarter ligger på en synlig plats i hörnet av Dickursbyvägen och Flygstationsvägen och på gångavstånd från järnvägsstationen i Aviapolis. Området är en del av Huberila som förnyas och byggs till en levande och trivsam stadsmiljö.