Vanda stadsfullmäktige beslutade: Snabbspårvägen, Vandaspåran, byggs i Vanda

Nyhet

Vanda stadsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 22 maj om byggandet av Vandas första snabbspårvägslinje. Byggandet av Vandaspåran kan inledas på hösten 2024 och trafiken inleds år 2029.

Havainnekuva ratikasta Silkkitehtaan pysäkillä

Vandaspåran är en cirka 19 kilometer lång spårvägslinje som går från Helsingfors-Vanda flygplats via Jumbo och Dickursby till Håkansböle och därifrån via Västerkulla till Mellungsbacka metrostation. Den tvärgående spårtrafiklinjen är en del av huvudstadsregionens snabbspårvägsnät och den första spårvägslinjen i Vanda. Utöver byggandet av spårvägen förnyas gatumiljön längs spårvägslinjen genomgående i projektet och inkluderar körfält, cykelvägar, trottoarer och grönområden.

Vanda stadsfullmäktige beslutade att spårvägen byggs med rösterna 41–26.

Fullmäktige lämnade flera protokollsuttalande som anvisningar för byggandet av spårvägen. Uttalandena antecknas i sammanträdets protokoll.

Byggandet av Vandaspåran kostar Vanda 414 miljoner euro

De totala byggkostnaderna för spårvägen som ska byggas i Vanda är 606 miljoner euro, varav Vandas stads andel är 414 miljoner euro. Statens MBT-avtal förväntas täcka 30 procent av de totala kostnaderna, det vill säga cirka 177 miljoner euro. Helsingforsregionens MBT-avtalsförhandlingar pågår som bäst. Statens finansieringsandel förväntas säkerställas i och med avtalet i början av hösten 2023. I enlighet med stadsfullmäktiges beslut kan byggandet av spårvägen inledas först när statens finansieringsandel har säkerställts.

Byggkostnaderna täcks med ett lån, vilket innebär att kostnaderna fördelas över en lång tidsperiod.  Det beräknas att Vandaspåran ger inkomster för Vanda redan under den tid spårvägen byggs. Fastighetsekonomiska inkomster, det vill säga inkomster från markförsäljning och arrende samt markanvändningens avtalsersättningar täcker kostnaderna för byggandet på lång sikt och de beräknas uppgå till 794 miljoner euro fram till år 2050. Vandspåran ger också skatteinkomster som används till den växande stadens tjänster. De skatteinkomster som fås tack vare nya invånare och arbetsplatser beräknas täcka de ökande serviceutgifter som orsakas.

– Vandaspåran är en investering för Vandas framtid. Den sammanför våra områden och möjliggör en hållbar tillväxt genom att utveckla den existerande stadsstrukturen.  Vandas ekonomi är stabil. Stadens lånebelopp är det lägsta på över tio år, och lånestocken per invånare är under genomsnittet för hela landet och de stora städerna. Vi har råd att ta lån för att bygga spårvägen och samtidigt fortsätta med andra byggnadsinvesteringar: skolor, daghem, gator och parker runtom i Vanda. Vi investerar cirka 130 miljoner euro i byggandet per år, och det är möjligt att fortsätta med denna investeringsnivå också under byggandet av spårvägen, kommenterar stadsdirektör Ritva Viljanen.

Vandaspåran byggs enligt en alliansmodell i likhet med andra snabbspårvägsprojekt i Finland. Inledningen av byggarbetena föregås av en konkurrensutsättningsfas från hösten 2023 till våren 2024, varefter byggandet kan inledas. Vandaspårans trafik inleds år 2029 efter en femårig byggnads- och testningsfas.

Vandaspåran binder samman stadscentrum och möjliggör Vandas tillväxt

Vandas mål är att växa på ett hållbart sätt och placera stadens tillväxt nära goda och starka kollektivtrafikförbindelser. Området längs spårvägen har i Vandas generalplan planerats till att bli stadens mest betydande tillväxtområde under de kommande decennierna: området längs spårvägen kan få 60 000 nya invånare och 30 000 nya arbetsplatser.

Spårvägen gör att Håkansböle omfattas av spårtrafiken och stöder utvecklingen i Håkansböle centrum och Västerkulla centrum och arbetsplatsområdena i Fazerila och Fagersta. Vandaspåran stärker Dickursby stations position som ett kollektivtrafikcentrum och bidrar till att Dickursby centrum utvidgas till Ånäsområdet och färgfabriksområdet. I Aviapolis förbättrar spårvägen den interna kollektivtrafiken och tillgängligheten till arbetsplatserna. Jumbo-Flamingo, ett av Finlands livligaste köp- och nöjescentrum kommer att nås smidigt med kollektivtrafiken. En mångsidigare stadsstruktur gör att resorna i vardagen för att uträtta ärenden blir kortare och närtjänsterna kan nås bättre.

Vandaspåran i siffror

Spårvägens längd: 19,3 km (varav 500 meter i Helsingfors)
Hållplatser: 27 st.                       
Turintervall: i rusningstid 7,5 min., övriga tider 10–20 min.
Avstånd mellan hållplatser cirka 800 m
Topphastighet: 70 km/h
Trafiktid: kl. 4.30–1.30
Kapacitet: 174 passagerare per vagn
Dagliga passagerare 2030: cirka 31 000
Kostnader för byggandet: 606 M€​, varav Vandas andel 414 M€
Stadsutveckling: 60 000 nya invånare och 30 000 nya arbetsplatser
Tidsplan för byggandet: 2024–2029
Trafiken inleds: 2029

Röstningsresultatet i beslutet om byggandet av spårvägen: 41 ja-röster, 26 nej-röster.

Ja-röster:
Antti Lindtman, Sakari Rokkanen, Sari Multala, Carita Orlando, Anita Orpana, Anssi Aura, Otso Kivimäki, Minna Erkkilä, Oskari Iivarinen, Siri Ahokas, Manav Phull, Heli Hakala, Eve Rämö, Tuire Kaimio, Hanna Valtanen, Siru Kauppinen, Patrik Karlsson, Mikko Viilo, Tia Seppänen, Tuomas Mutanen, Reija Friman, Eva Tawasoli, Minna Räsänen, Tarja Eklund, Säde Tahvanainen, Naima el Issaoui, Ida Tamminen, Jussi Särkelä, Faysal Abdi, Mari Hynninen, Antero Eerola, Jari Jääskeläinen, Ulla Kaukola, Ranbir Sodhi, Sirkka-Liisa Kähärä, Kimmo Kiljunen, Funda Demiri, Minttu Sillanpää, Anu Hall, Pirkko Letto, Hussein Al-Taee

Nej-röster:
Mika Kasonen, Lauri Kaira, Lasse Norres, Maarit Raja-Aho, Mika Niikko, Niilo Kärki, Markku Weckman, Kai-Ari Lundell, Pekka Virkamäki, Erika Veltheim, Tanja Aidanjuuri, Janne Hartikainen, Suvi Karhu, Susanna Kaiju, Katja Siniketo-Pietilä, Paula Lehmuskallio, Mild Dehghan, Juha Suoniemi, Juha Järä, Stefan Åstrand, Pirjo Luokkala, Tiina Tuomela, Nina Nummela, Eeva Tikkanen, Jouko Jääskeläinen, Marjo Vacker.

More information

Keywords

BeslutSpårvagnStadsutveckling