Vanda stadsstyrelse beslutade om sommarsysselsättningsstöd för unga

Nyhet

Etiketter

Stadsstyrelsen

Vanda stadsstyrelse samlades till sitt första sammanträde för år 2023 den 16 januari. På sammanträdet beslutades om sommarsysselsättningsstöd för unga.

Sommarsysselsättningsstödet täcker sommarjobbssedeln och sommarföretagarstödet för unga. Med sommarjobbssedeln får ungdomar i Vanda jobb i företag och föreningar. Sommarföretagarstödet erbjuder unga i åldern 17–29 år, som är intresserade av att starta företag, ett alternativ till sommarjobb i form av lättföretagande.

Stadens sommarjobbssedlar delas ut igen nästa sommar. Sedlarna delas ut i skolor och elektroniskt till över 2700 niondeklassare. Dessutom delas 900 sommarjobbssedlar ut via Vandainfo, Navigatorn för ungdomar och den elektroniska ansökan. Dessa sedlar är avsedda för sådana personer födda 2005–2008 som inte får en sedel från skolan. Denna målgrupp omfattar 10 956 ungdomar.
Dessutom beslöt man att starta stadens kampanj för sommarföretagande. Till kampanjen väljs högst 75 unga på basis av ansökan. Sommarföretagarstödet är 300 euro per ung person.

Stöd till den ukrainska föreningen i Finland rf    

Stadsstyrelsen beslutade bevilja ett verksamhetsunderstöd på 60 000 euro till den ukrainska föreningen i Finland rf för Korso logistikcenters verksamhet år 2023. Logistikcentret verkar med frivilliga krafter och transporterar humanitärt bistånd till Ukraina.

Dickursby dispositionsplan och detaljplaneändringar

Utkastet till dispositionsplan för Dickursby 2020 granskar utvecklingen i Dickursby centrum fram till år 2040. Målet är att Dickursby ska utvecklas och växa som ett mångsidigt stadscentrum med olika skikt som en del av tillväxten i huvudstadsregionen. Området förtätas inåt och följer målen i Vandas nya generalplan. Dispositionsplanen gör det möjligt för området att växa med 10 000 nya invånare och 4 000 nya arbetsplatser. Planeringsområdet är 1,9 kvadratkilometer stort och omfattar hela stadsdelen Dickursby och en del av Sandkulla, Ånäs, Fastböle och Bäckby. Stadsstyrelsen godkände den 15.11.2022 daterade dispositionsplanen som anvisning vid detaljplaneringen av området.

Vanda stads fastigheter och lokaler ansöker om ändring av Vandaforsens kvarn för evenemangsbruk och anläggande av hotell och gästgiveri på kvarntomten. Detta ärende bordlades av stadsstyrelsen till nästa sammanträde.

Stadsstyrelsen beslöt att lägga fram detaljplanen och detaljplaneändringen för Björkhagen i 30 dagar, genom vilka man förbereder sig för Vandaspåran genom att anvisa tillräckligt med utrymme för den infrastruktur som spårvagnen kräver och en förbättrad gatumiljö. Avsikten är att bredda gatuområdet på Dickursbyvägen, Trädgårdsvägen, Ängsvägen, Björnsgatan och Fattigbackavägen genom att ändra delar av kvartersområdena samt Ängsparkens parkområde till gatuområde. Vidare ändras gatuområdet söder om Dickursbyvägen i korsningen av Trädgårdsvägen delvis till en gågata och anslutningen från Trädgårdsvägen till Dickursbyvägen avbryts på grund av de nya trafikarrangemang som spårvagnen för med sig.

I Bäckby längs Dickursbyvägen ändras kvartersområdet för industri-, affärs- och kontorsbyggnader till ett kvartersområde för flervåningshus. De hus som byggs i stället för den byggnad i tre våningar som ska rivas kommer att vara högst åtta våningar höga, och i riktning mot älven kommer de att avta i höjd till fyra våningar. Kvartersområdet kommer att få 150 nya bostäder och i gatuplan längs Dickursbyvägen placeras affärslokaler. Stadsstyrelsen beslutade att föra detaljplaneändringen till stadsfullmäktige för godkännande.

 

Keywords

Administrering