Helsinge skolas läroplan

Etiketter

UtbildningElever

Elever i åk 7 inför åk 8-9

Eleverna studerar huslig ekonomi, bildkonst, musik och slöjd som obligatoriska ämnen i åk 7. Efter detta ges slutvitsord i samtliga ämnen utom i det konst- och färdighetsämne som hen fortsätter studera i åk 8-9.

Bildkonst

Huslig ekonomi

Musik

Slöjd (teknisk- eller textilslöjd)

I åk 8-9 studerar man dessutom ett annat tillvalsämne som är franska eller tyska om detta påbörjades i åk 7, annars väljer hen mellan informationsteknik, företagsamhet eller aktivt medborgarskap.

Aktivt medborgarskap

Informationsteknik

Företagsamhet

Både konst- och färdighetsämne och valfria ämnet studeras 2 åvt/v i både åk 8 och 9.

Dessutom ska eleverna i åk 7 och 8 (som inte läser fördjupad musik eller deltar i Urhea verksamheten) välja en kortkurs inför följande läsår.

Läsåret 2022 - 20223 kommer följande kortkurser att erbjudas:

  • Baka salt och sött (åk 9)
  • Escape room (åk 8 och 9)
  • Everybody dance! (åk 8)
  • Geocaching (åk 8)
  • Gruppledarutbildning (åk 9)
  • Historisk film (åk 9)
  • Jobba med laserskärning och 3D-printning (åk 8 och 9)
  • Klassiska sagor och drama (åk 8)
  • Kom i form (åk 9)
  • Läsglädje (åk 8 och 9)

Info för eleverna i åk 7 måndagen 7.2.2022 och för åk 8 måndagen 14.2.2022 under morgonsamlingstid. Valet sker i Wilma OCH genom att lämna in en undertecknad valblankett.‍ För vårdnadshavarna i åk 7 ordnas ett kort infotillfälle i samband med "HUBU infot" torsdagen 2.2.2022 kl 18.00. Valen ska vara inlämnade senast 14.2 för åk 7 och 18.2 för åk 8.

Eleven väljer för åk 8 och 9 ett konst- och färdighetsämne, samt ett valfritt ämne. Dessutom väljer elever som inte går på Urhea- eller musikklassen en kortkurs för åk 8 och en annan för åk 9.

Blankett för elever i åk 7

Blankett för elever i åk 8
 

Fördjupade musikstudier i Vanda

Fördjupade musikstudierna riktar sig till elever som har ett stort intresse för musik och vill utvecklas musikaliskt, jobba i grupp och arbeta långsiktigt. Musikstudierna i Vanda betonar samspel och rytmik. Varje läsår genomförs olika projekt där eleverna framträder inför publik. Musik skapar gemenskap, utvecklar elevens kretivitet, empati och tolerans samt ger verktyg till att uttrycka tankar och känslor.

Mål för undervisningen

Eleven utveckla sitt eget musikaliska kunnande genom mångsidiga musikaliska aktiviteter. Hen får musicera tillsammans med andra, vara kreativ och utveckla sina egna idéer och vara med och skapa musikaliska helheter. Genom spel och sång utvecklas gehöret och eleven lär sig uttrycka sina musikaliska upplevelser på ett mångsidigt sätt.

Undervisningens innehåll

Eleven får spela flera olika instrument och öva sig i att spela i olika sammansättningar. Hen utvecklar sin sångteknik och deltar i skolans körverksamhet. Musik och rörelse används mångsidigt för att befästa olika musikaliska färdigheter och kunskaper. Eleven lär sig följa en notbild och lär sig musikteorins grunder. Hen lär sig känna igen orkesterinstrument och bekantar sig med musikhistoria.

Enskilda instrumentstudier

All undervisning i fördjupad musik är gruppundervisning. Om eleven vill förkovra sig i ett instrument rekommenderas instrumentstudier vid Vanda musikinstitut. Mera information under: Information om musikstudier vid Vanda musikinstitut

Lämplighetstest inför fördjupade musikstudier

Eleverna väljs till fördjupade musikstudier på basen av ett lämplighetstest. I testet ingår upprepningsuppgifter (rytm och melodi), en gruppuppgift och dessutom sjunger eleven en sång som hen själv valt. Om eleven kan spela ett instrument får hen också gärna göra det.

Fördjupade musikstudier har erbjudits i Helsinge skola sedan 1.8.2017.