Prislistor simbassänger och simhallarnas gym

Etiketter

Motion och friluftslivInvånare

Prislista för simhallar

Prislista simhallarnas gym

Priserna gäller för gymmen i Håkansböle, Mårtensdal, Myrbacka och Dickursby. Månadskort ger dig rätt att använda gymmet en gång om dagen. Gymavgiften inkluderar sim- och bastumöjlighet efter träningen.

Pensionärer och arbetslösa har rätt att använda gymmet från måndag till fredag före kl. 16 och under öppettider på helger. Sportkort 70+ berättigar till att använda gymmet måndag till fredag före kl. 16. Förmånen fysiskt aktiva studier berättigar till att använda under vardagar från måndag till fredag före 16 under tiden 1.7.2021–30.6.2022.

För alla säsongs- och seriekort till gymmen i Håkansböle, Mårtensdal, Myrbacka och Dickursby debiteras en kortavgift på fem (5) euro. Kortavgiften kommer att läggas till priset på serie- och årskortet. Ingen avgift tas ut om kunden har ett kort sedan tidigare. Kortbetalningen kommer inte att returneras, utan kunden kommer att lösa in kortet. Om kunden har ett kvitto kan värdet på kortet som saknas laddas till det nya kortet. Ett nytt kort för att ersätta ett förlorat kort kommer att kosta fem (5) euro. Seriekort är giltiga från och med det datum då ett (1) årskort laddas.

Prislista för gymmet vid äldrecentret i Björkby

För att börja med gymträning i Björkby krävs att man köper ett passerkort, också de som har rätt till rabatt eller avgiftsfri användning. En avgift på tio (10) euro debiteras för passerkortet. Betalningen kommer inte att återbetalas, utan kunden kommer att lösa in passerkortet. Produkten på ett förlorat passerkort kan laddas på det nya passerkortet om kunden har tagit vara på kortets nummer. En avgift tas ut för det nya passerkortet. Passerkortet köps i Dixi:s Vanda-info. Betalande kunder kan ladda en träningsperiod på sitt passerkort antingen i kassan i Dickursby simhall eller i Dixi:s Vanda-info. I Vanda-info kan du bara betala med kontanter eller kort.

De som har ett Sportkort kan ladda sitt passerkort i kassan i Dickursby simhall, i Dixi:s Vanda-info eller i äldrecentret i Björkby i idrottsledarnas kontor på en avtalad laddningstid för passerkort.

Det finns ingen bad eller bastu på gymmet.

Rabatter

Seriekort med rabatt, månadskort och produkter som betalas för motionssedlar eller liknande produkter är personliga. Rabattkriteriet/befrielse från betalning ska uppvisas vid kassan vid inköpstillfället.

Rabattgrupper: pensionärer, skolbarn, studerande, värnpliktiga, arbetslösa, stadens anställda, de som uppfyller kriterierna för utfärdande av gymkort* för specialgrupper, och de som får rehabiliteringsstöd.

Fri användning:studerande på gymnasieskolor i Vanda, studerande på Varia, Mercuria och gymnasier i Vanda 1.7.2021–30.6.2022 i simhallernas gym, Vandabor som fyllt 70 år (=kunder med Sportkort 70+), krigsveteraner, närståendevårdare i Vanda och assistent som medföljer en handikappad som har A-kod på sitt EU-handikappkort, gymkort för specialgrupper* / Sportkort (om kortets innehavare har rätt till en assistent).

Motionssedlar eller liknande betalningsformer kan endast användas för produkter till normalpris för vuxna.
Gymkortet för specialgrupper är en rabatterad produkt, så produkten kan inte betalas med motionssedlar eller liknande betalningsinstrument.

Årsstängning i gymmen kompenseras inte.

Minimiåldern för gym är 15 år.

Om anvisningar och regler för gymkort, passerkort och gymmet inte efterföljs kan det leda till att gymkortet, passerkortet och/eller träningsrätten makuleras.

Rabattvillkor

För att kvalificera sig för rabatten måste kunden uppvisa det dokument som krävs för att erhålla förmånen. Identitet skall fastställas på begäran. Rabatterade produkter är personliga.

Med motionssedlar kan man endast betala för produkter till normala priser. Obs! Du kan inte betala med motionssedlar i Vanda-info Produkter till rabattpriser kan inte betalas med motionssedlar eller andra liknande betalningsmedel.

Kontaktinformation

More information

Anne Pakarinen

Stadskultur/Motions- och idrottstjänster
planerare av motion för specialgrupper
050 314 6402 anne.pakarinen@vantaa.fi

Kontakt angående rabatter för specialgrupper och närståendevårdare. Rekommenderad telefontid mån-tis och tors-fre kl. 9–11.

Lauri Vainio

Stadskultur/Motions- och idrottstjänster
koordinator för motions- och idrottstjänster
050 310 3929 lauri.vainio@vantaa.fi

Kontaktperson för idrottsföreningarnas rabatter.

Keywords

SimhallarMotion