Rösträtt och röstning

Etiketter

Demokrati och delaktighetInvånare

Alla har en grundläggande rättighet att rösta.

Information om rösträtt 

Röstberättigad är varje person som senast på valdagen fyller 18 år, men i övrigt bestäms rösträtten valspecifikt.  

I riksdagsvalet och presidentvalet får endast finska medborgare rösta.  I europaparlamentsvalet får också personer som är bosatta i Finland men medborgare i någon annan medlemsstat i EU rösta.  
I välvärdsområdesvalet och kommunalvalet får också medborgare i Island och Norge eller någon annan stat utanför EU rösta, om de har bott i Finland utan avbrott i minst två år.  

Ett rösträttsregister upprättas den 51 dagen före valdagen. Den här dagen fastställer väljarens hemkommun och röstningsställe på valets egentliga valdag.  
Läs mer om rösträtten på webbplatsen vaalit.fi. 

Så här röstar du 

Du kan rösta på förhand på vilket förhandsröstningsställe som helst i Finland eller utomlands.  
På valdagen kan du rösta endast på det röstningsställe som angetts i ditt meddelandekort. Meddelandekortet skickas hem till dig med posten eller så kan det läsas på tjänsten suomi.fi.  
Du behöver inte ta med meddelandekortet till röstningen. 

Du hittar valdagens röstningsställe utifrån din hemadress på kartan på adressen www.aanestyspaikat.fi (tjänsten kan användas endast under val). Tjänsten ger också det närmaste förhandsröstningsstället. 

Om du är osäker på ditt röstningsställe eller din rösträtt, kan du ställa en förfrågan om saken till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (tfn 0295 535 530, tjänsten kan användas endast under val). 

Till röstningsstället behöver du ta med en identitetshandling, t.ex. körkort, pass, identitetskort eller motsvarade legitimation med foto.  

Om du inte har någon handling som styrker din identitet får du kostnadsfritt ett temporärt identitetskort för röstningen på polisinrättningarna. 
 

More information

Niina Puikkonen

Vaalitoimiston päällikkö / keskusvaalilautakunnan sihteeri
0503181626 vaalit@vantaa.fi

Keywords

ValRöstning