Inneluften och vårdstig inom hälsovården

Etiketter

LokalerSäkerhetInvånare

Dålig inneluft kan orsaka besvär för dem som använder lokalerna. Vanda stad har som mål att de offentliga lokalerna är friska och trygga för användarna.

Utmärkande för symtom på dålig inneluft är att de framträder när du vistas i lokalen. Vi förhåller oss alltid allvarligt till symtomen.

Åtgärderna på verksamhetsstället

Tillsammans med chefen för verksamhetsstället utreds hur verksamheten kan fortgå för att betydande symtom inte ska uppstå. Lösningarna kan till exempel vara rumsarrangemang, distansarbete eller andra arrangemang. De kan vara individuella eller gälla en hel grupp.

Keywords

Inneluft