En trygg stad utgör grogrunden för ett gott liv för invånarna. I synnerhet barn och unga tillbringar mycket tid i stadens lokaler, vilket föranleder att tryggande av säkerheten i lokalerna är av största vikt.

nuoria kädet ringin keskellä

Vad betyder ett tryggare rum? 

Ett tryggare rum är en plats där de som vistas i den känner sig trygga både fysiskt, psykiskt och socialt. Målet är att ingen ska behöva uppleva någon form av diskriminering, mobbning, trakasserier eller våldshandlingar. Detta kräver framför allt aktiva handlingar för att förebygga och ingripa i situationer där dessa fenomen förekommer. Ett tryggare rum är också tillgängligt. Vi vill att var och en känner sig välkommen som den de är till Vanda stads lokaler.  

 Genom att konkret ta i användning principerna för ett tryggare rum kan vi för dem som använder lokalerna aktivt främja säkerheten och möjligheten att delta i att ta utrymmet i användning och delta i utrymmets verksamhet. Var och en kan vistas i utrymmen tryggt precis som de är. 

I praktiken förverkligas detta så att principerna för ett tryggare rum utarbetas och sammanställs tillsammans med dem som använder utrymmet. Alla som använder utrymmet förbinder sig också till att följa principerna. 

Varför pratar vi om ett tryggare rum?  

Känslan av trygghet är en subjektiv upplevelse. Vi kan inte lova att alla känner sig 100 % trygga, men vi kan lova att agera så att utrymmet känns tryggare för var och en. Ansvaret för att förverkliga detta fördelas på alla som använder utrymmet.  

 

Så här tar du principerna för ett tryggare rum i anvädning.pdf(pdf, 1019.74 KB)

Du kan byta språk till svenska på Youtube.

Hur arbetet framskrider i Vanda 

Temat för Påverkardagen 2022 är ett tryggare rum. Detta innebär att skolorna och läroanstalterna jobbar med sina egna utrymmens principer för ett tryggare rum som en del av Påverkardagens program. Tanken är att bekanta sig med temat i samband med en förhandsuppgift och under själva Påverkardagen 20.4.2022. Skolornas och läroanstalternas principer för ett tryggare rum sammanställs i september-oktober. 

Målet är att alla som fungerar i stadens utrymmen sammanställer principer för ett tryggare rum gällande sitt eget utrymme. 

Tanken är att så många av stadens utrymmen som möjligt har sammanställt principer för ett tryggare rum före slutet av oktober, varefter vi kartlägger situationen. I november firas veckan för barnens rättigheter och i samband med den firar vi också att vi tar i bruk principerna för ett tryggare rum i Vanda stads utrymmen. 

Nicehearts Tyttöjen Tila (flickornas utrymmen) har tagit i bruk principer för ett tryggare rum och det har också Vandas konstmuseum Artsi. Man kan fråga efter tips för att sammanställa principerna av dem. 

Vanda är med i UNICEFS:s modell Barnvänlig kommun. Modellen grundar sig på konventionen om barnets rättigheter och målet med modellen är att varje barn ska ha ett bra liv.

 

Keywords

Barnvänlighet