Wilma och kommunikation mellan hem och skola

Etiketter

UtbildningElever

Wilma är en digital tjänst som fungerar som kommunikationskanal mellan hem och skola. Wilma kräver internetuppkoppling och kan användas antingen via webbläsare eller en applikation som kan laddas ner på en smarttelefon.

Kaksi henkilö istuvat kasvot tietokoneen näyttöä kohti.

I december-januari får skolnybörjares vårdnadshavare per post anmälan om läroplikt samt en nyckelkod för att ta i bruk Wilma-tjänsten. Om vårdnadshavarna vill ha egna personliga användarnamn kan de be om en till nyckelkod från skolan. Elever som börjar skolan i Vanda mitt i läsåret ska be om en nyckelkod från skolans kansli. Användarnamnet förblir det samma om en elev byter skola inom kommunen. 

I Wilma ser vårdnadshavarna bland annat

  • barnets schema
  • lektions- och provanteckningar
  • bedömning
  • anmärkningar och dokument gällande barnets skolgång

Därtill kan vårdnadshavaren granska och utreda barnets frånvaro, läsa skolans meddelanden, skicka meddelanden åt lärare och annan personal och svara på eventuella förfrågningar. Eventuella disciplinära åtgärder informeras om via Wilma.

Via Wilma kan vårdnadshavaren själv upprätthålla sina kontaktuppgifter samt fylla i barnets frånvaro och ansöka om plats i eftermiddagsverksamheten.

Skapa ett Wilma-användarnamn

Skapa Wilma-användarnman för vårdnadshavaren

I Vanda används Wilma-tjänsten i samarbetet mellan hem och skola. När du skapar ett användarnamn och anmäler barnet till skolan ska du logga in på Wilma via en webbläsare, inte i mobilapplikationen. Användarnamnet är till en början i kraft enbart under skolanmälan. Spara användarnamnet och lösenordet eftersom de tas i bruk igen då beslutet om barnets närskola har fattats och kan läsas i Wilma. Samma användarnamn används för att ansöka om plats i eftermiddagsverksamheten. Användarnamnet är i kraft under hela den tiden som barnet går i skola i Vanda.

Skolnybörjarnas Wilma-användarnamn ur bruk i februari-mars

Av tekniska skäl fungerar inte vårdnadshavarnas Wilma-användarnamn medan skolbesluten förbereds. Användarnamnen tas i bruk igen 31.3.2023 då besluten publiceras i Wilma.

Keywords

SkolorGrundskolor