Studier efter grundskolan - den gemensamma ansökan närmar sig

Artikel

Etiketter

UngdomstjänsterBarnfamiljerUngaElever

Till utbildning efter grundskolan söker man genom den gemensamma antagningen. Tidpunkten för den gemensamma ansökan inkommande vår är 21.2-21.3.2022. Utbildningarna börjar på hösten 2023.

Yhteishaku 2022

I den gemensamma ansökan kan man söka till gymnasieutbildning, yrkesskola, yrkesutbildning med krävande särskilt stöd, HUX-utbildning, TELMA-skolning samt folkhögskolornas linjer som är menade för studerande med skolplikt.

Att studera i Vanda

I Vanda kan man söka till det svenskspråkiga Helsinge gymnasium samt sex finskspråkiga gymnasier (Lumon, Martinlaakson, Sotungin, Tikkurilan
och Vaskivuoren lukio samt den privata Steinerskolans gymnasium). På gymnasiernas speciallinjer kan man ta internationella IB-examen eller inrikta sig på studier i naturvetenskaper, idrott, media, drama, teater eller musik och dans.

Det finns mångsidigt med yrkesutbildningar i den gemensamma ansökan. I Vanda yrkesskola Varia kan man studera till 30 olika yrken på fyra olika undervisningsställen. Det finns yrkesutbildning också i handelsläroverket Mercuria och Careeria och Arbetseffektivitetsföreningen rf. 

Det är möjligt att ta dubbelexamen d.v.s. att kombinera yrkesexamen och gymnasieutbildning. Både gymnasiet och yrkesutbildning ger behörighet till fortsatta studier.

Vad är utbildning som handleder för examensutbildning (Hux)?

Utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) är avsedd för personer som saknar examen på andra stadiet, och som av olika orsaker har behov av handledande utbildning. 

Utbildningen omfattar 38 veckor och den avläggs på högst ett år. Den studerande kan också delta i Hux-utbildning för en kortare tidsperiod i enlighet med sina egna mål och behov av kunnande. 

Därefter kan hen flexibelt övergå till gymnasieutbildning eller yrkesutbildning. Man ansöker till HUX-utbildning via gemensam ansökan.

Tidtabell för gemensam ansökan och besöksdagar

Tis. 24.1.2023 Helsinge gymnasium kl. 18.30 för ungdomar och dera vårdnadshavare, Övitsbölevägen 3

Tidtabell

Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning 21.2-21.3.2023

Webbansökan ska registreras i systemet senast 21.3 kl. 15.00 på adressen opintopolku.fi

Resultaten från den gemensamma ansökan offentliggörs tidigast 15.6.2023

Studieplatsen tas emot senast 29.6.2023.

Mer information om gemensam ansökan och antagningsgrunder:

Välkommen att bekanta dig med läroanstalterna!