Vanda kommer att få ett eget rörlighetsprogram – kom med och påverka!

Artikel

Etiketter

Invånare

I Vanda utarbetas ett rörlighetsprogram som syftar till att få Vandaborna att röra på sig mer och sitta mindre stilla. Invånarna bjuds in för att berätta vad som motiverar Vandabor att röra på sig.

Jääkiekkoilija vaihtoaitiossa valmiina kaukaloon

Fysisk inaktivitet och passivitet rör ett ökande antal människor nu och i framtiden. Bland annat informationsarbetet, de ökade möjligheterna till distansarbete och digitaliseringen har minskat behovet att röra sig i vardagen.

Ofta gynnar också stadsstrukturen och -planeringen eller vinterunderhållet användningen av kollektivtrafik eller privatbilism i stället för gång eller cykelåkning.

Lösningar på rörlighet i vardagen

I Vanda söker man nu lösningar på utmaningar med inaktivitet genom ett rörlighetsprogram. Syftet är att för stadens centrala tjänster mål skapa en plan med vilken man kan främja den fysiska aktiviteten bland alla invånare.

Rörlighetsprogrammet är gemensamt för hela Vanda. Arbetet kräver att medborgarorganisationer och företag, men framför allt alla invånare deltar.

Vad främjar rörlighet i din vardag?

På ett invånarmöte som ordnas under våren får Vandaborna påverka rörlighetsprogrammet och berätta om vardagliga aktiviteter som främjar vardagsmotion och fysisk aktivitet.

I samband med programarbetet genomförs också en invånarenkät som öppnas på osallistuvavantaa.fi sommaren 2023. Du kan se hur arbetet framskrider på vantaa.fi/liikkumisohjelma.

 

Fysisk aktivitet skyddar hälsan

  • Mer än 40 procent av femte- och åttondeklassarna i Vanda har en fysisk funktionsförmåga som stör deras välbefinnande.
  • Högstadieeleverna spenderar nästan nio timmar av sin vakna tid liggande eller sittande.
  • De flesta vuxna i Vanda rör på sig för lite med tanke på sin hälsa.
  • Forskning har visat att motion och fysisk aktivitet stärker den psykiska hälsan och orken i vardagen samt minskar risken för många folksjukdomar.

 

Denna artikel publicerades på finska i Vanda invånartidning 1/2023. Läs de andra artiklarna på invånaretidningens sidan!

Keywords

Invånartidning1/2023Motion