Årets Vandalax Barby Fellman kämpar för svenskan i Vanda

Meddelande

Barby Fellman har utsetts till årets Vandalax, en utmärkelse som årligen går till en vandabo som gjort mycket för finlandssvenskarna i Vanda. Vandalaxen utses av Svenska kommittén.

Årets Vandalax Barby Fellman

Årets Vandalax Barby Fellman kämpar för svenskan i västra Vanda

I tjugofem års tid har pensionärerna samlats varje måndagsmorgon i Folkhälsans regi i Mårtensdal för att tillbringa ett par trevliga timmar tillsammans med deras ledare Barby Fellman, eldsjälen bakom verksamheten. Fellman grundade Fritids' i Mårtensdal år 1997 som på morgonen ordnar verksamhet för pensionärer och på kvällarna eftisverksamhet för skolelever och senare på kvällen ungdomsverksamhet.

Genom sitt arbete har Barby Fellman kommit i kontakt med alla åldersgrupper från skolbarnen och deras föräldrar till pensionärerna. Många av barnen kommer från två- eller flerspråkiga hem, och Barby Fellmans insats har därför varit av största betydelse för barnens språkanvändning och för bevarandet av den finlandssvenska kulturen i Västra Vanda.

-Med sin omtänksamhet, sitt tålamod och sitt lugn i alla väder har Barby gjort sig uppskattad och omtyckt – en stöttepelare och en sammanhållande länk över generationsgränserna, beskriver Birgitta Lönnqvist från Seniorcaféet som nominerat Fellman.

Då verksamheten startade, jobbade Fellman i stort sett hela dagen från morgon till kväll på Fritids’.

- Barnen frågade mig också: Bor du här? Det är så när man startar så är man så ivrig och det tog också ett tag att hitta människor.  Snart fick vi flera fina ungdomar som ställde upp som ledare, berättar Fellman.

Det som bekymrar Fellman är bristen på utrymmen för deras verksamhet. För tillfället kan de bara ta med ca 10-12 personer i verksamheten för att de saknar lokaler. Många fler skulle vara intresserade att delta om det fanns utrymmen. Seniorverksamheten är viktig för välmåendet och gemenskapen. Gruppen diskuterar, leker, spelar och gör exkursioner.

-Vi kan diskutera om vad som helst, inget ämne är förbjudet. Det viktigaste är att deltagarna kan ha olika åsikter men de måste respektera varandra, vidhåller Fellman.

Fellman anser att man kan hålla svenskan levande nu och i framtiden genom svenskspråkiga daghem, skolor och samarbete. Alla svenskspråkiga borde samarbeta och tro på sig själva. Sedan borde de svenskspråkiga använda sitt språk och inte så lätt övergå till finskan i exempelvis butiker. Det är många finskspråkiga som gärna skulle träna på sin svenska. Förstås finns det finskspråkiga som inte kan svenska och då kan man övergå till finska. Det är också viktigt med många olika verksamheter på svenska. Själv har hon också varit med och startat svenskspråkig teaterverksamhet i Vanda.

-Det vore en så stor sak att ha ett svenskt rum i en bygd var alla svenskspråkiga kunde samlas, säger Fellman.

På frågan vad hon skulle vilja hälsa vandaborna säger Fellman att hon önskar att alla vandabor oavsett språk skulle respektera varandra, tycka om varandra, ta hänsyn till varandra och bry sig om.

Hon önskar att de svenskspråkiga vandaborna skulle vara aktiva, kämpa för sitt språk, för sin historia och sina värdegrunder.

Se videointervju med årets Vandalax Barby Fellman