I Vanda förbereder man sig på reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024

Meddelande

Lagen om överföring av arbets- och näringstjänsterna till lokal nivå godkändes i riksdagen igår.

Detta innebär att organiseringsansvaret för arbets- och näringstjänsterna, dvs. de nuvarande AN-byråernas tjänster, överförs till kommunerna permanent 1.1.2025. 

Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 är en av Marinregeringens reformer och utgångspunkten är att få arbetssökande och arbetsgivare att mötas lättare, då samma anordnare ansvarar för sysselsättningstjänsterna, kommunens utbildningstjänster och näringstjänsterna. Kommunerna har goda förutsättningar att erbjuda kunderna målinriktade tjänster som lämpar sig för behoven på den lokala arbetsmarknaden.

Från kommunförsök till en bestående modell

Vanda har tillsammans med Kervo deltagit i ett kommunförsök med sysselsättning sedan mars 2021. I kommunförsöket har Vanda och Kervo organiserat skötseln av sysselsättningen av personer under 30 år, personer med främmande modersmål och långtidsarbetslösa.

Lagen som reglerar reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 fastställer att en kommun kan ordna sina sysselsättningstjänster självständigt om området har ett arbetskraftsunderlag på minst 20 000 personer. För närvarande bereder Vanda reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 och en permanent överföring självständigt. Kervo stad beslutar om reformförloppet i februari-mars. 

”Sannolikt kommer vi att också i fortsättningen samarbeta med Kervo på basis av avtal. Kommunförsöket har gått mycket bra efter de inledande utmaningarna och det gemensamma försöket fortsätter i alla fall till slutet av år 2024. ”, berättar Eija Väätäinen som är ställföreträdande direktör för sysselsättningsservicen.

Arbets- och näringsministeriet (ANM) förutsätter att Vandas och de andra kommunernas planer för organiseringen av arbetskraftstjänsterna lämnas in till ANM före slutet av oktober. Efter detta beslutar statsrådet utgående från planerna om organiseringsansvarsområden till vilka arbets- och näringstjänsterna överförs i början av år 2025.

Vanda siktar på ledande sysselsättnings- och näringstjänster

Vanda har som mål att skapa effektiva tjänster som förenar företag, arbetssökande och läroanstalter i området. I framtiden kommer sysselsättnings- och näringstjänsterna att vara en del av Vandas inlärningscampusprojekt i Ånäs, som är ett av spetsprojekten i Vandas strategi. Inlärningscampuset beräknas vara färdigt i slutet av 2020-talet.

”Vi siktar på att vi i framtiden har de ledande sysselsättnings- och näringstjänsterna samt integrations- och etableringstjänsterna i vårt land. Detta siktar vi mot nu.”, summerar Väätäinen.

Närmare information: 
Eija Väätäinen
0404810685
 

Keywords

SysselsättningSysselsättaLivskraft