Vantaalla valmistaudutaan TE24-uudistukseen

Tiedote

Laki työllisyys- ja elinkeinopalveluiden siirrosta paikallistasolle hyväksyttiin eduskunnassa eilen.

Tämä tarkoittaa, että työvoima- ja elinkeinopalveluiden, eli nykyisten TE-toimiston palveluiden järjestämisvastuu siirtyy pysyvästi kuntiin 1.1.2025.

TE24-uudistus on yksi Marinin hallituksen uudistuksista ja sen lähtökohtana on saada työnhakijat ja työnantajat kohtaamaan paremmin, kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla. Kunnilla on hyvät lähtökohdat tarjota asiakkaille kohdennettuja ja paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin sopivia palveluja.

Kuntakokeilusta pysyväksi malliksi

Vantaa on ollut Keravan kanssa mukana työllisyyden kuntakokeilussa maaliskuusta 2021. Kuntakokeilussa Vantaa ja Kerava ovat järjestäneet muun muassa alle 30-vuotiaiden, vieraskielisten ja pitkäaikaistyöttömien työllisyydenhoidon.

TE24-uudistusta säätelevä laki määrittelee, että kunta voi järjestää työllisyyspalvelunsa itsenäisesti, mikäli alueen työvoimapohja on vähintään 20 tuhatta henkilöä. Tällä hetkellä Vantaa valmistelee TE24-uudistusta ja pysyvää siirtoa itsenäisesti. Keravan kaupunki päättää TE24-uudistuksen etenemisestä helmi-maaliskuun aikana.

”Todennäköisesti teemme Keravan kanssa sopimuspohjaista yhteistyötä myös jatkossa. Kuntakokeilu on alun haasteiden jälkeen sujunut oikein hyvin ja yhteinen kokeilu jatkuu joka tapauksessa vuoden 2024 loppuun. ”, kertoo työllisyyspalveluiden johtajan viransijaisena toimiva Eija Väätäinen.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) edellyttää, että Vantaan ja muiden kuntien suunnitelmat työvoimapalveluiden järjestämisestä toimitetaan TEM:lle lokakuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen valtioneuvosto päättää suunnitelmien pohjalta järjestämisvastuualueista, joille TE-palvelut vuoden 2025 alussa siirretään.

Vantaa tähtää johtaviin työllisyys- ja elinkeinopalveluihin

Vantaan tavoitteena on luoda vaikuttavat palvelut, jotka yhdistävät alueen yritykset, työnhakijat ja oppilaitokset. Tulevaisuudessa työllisyys- ja elinkeinopalvelut olisivat osa Vantaan Jokiniemen oppimiskampushanketta, joka on Vantaan strategian kärkihankkeista. Oppimiskampuksen on tarkoitus valmistua 2020-luvun lopulla.

”Tähtäämme siihen, että meillä on tulevaisuudessa maamme johtavat työllisyys- ja elinkeinopalvelut sekä kotouttamisen ja asettautumisen palvelut. Tätä kohti me työskentelemme nyt.”, Väätäinen summaa.

Lisätiedot:
Eija Väätäinen
0404810685

Avainsanat

TyöllisyysTyöllistäminenElinvoima