Stadsfullmäktige godkände planändringarna i Mikkola och Skattmans

Meddelande

Vanda stadsfullmäktige behandlade bland annat detaljplaneändringar vid sitt sammanträde 20.9.

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändringen för Mikkola utvidgningsområde. Planändringen möjliggör byggande av åtta nya flervåningshus invid Pihkalavägen, i kvarteret som ligger söder om Sydostpassagen. Området beräknas få 350 bostäder och 700 invånare.

Vid sammanträdet godkändes också detaljplaneändringen för Skattmans. I närmiljön kring Aviapolis norra station byggs ett kvartersområde för verksamhetsbyggnader som framhålls som ett urbant och hållbart planerat arbetsplatsområde. Genom planändringen skapas en stadslik kvartershelhet som består av en grön och lummig innergård, urbana byggnader med karaktär av ett stadscentrum och ett torgliknande område. I nuläget är området ett obebyggt kvartersområde för kontorsbyggnader.