Kaupunginvaltuusto hyväksyi Mikkolan ja Veromiehen kaavamuutokset

Tiedote

Vantaan kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina 20.9.2021.

Vantaan kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina 20.9.2021. Kokouksessa valittiin kaupungin edustajia toimielimiin sekä toimitettiin Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan vaali. Lisäksi valtuusto hyväksyi Mikkolan ja Veromiehen asemakaavamuutokset.

Mikkolaan kahdeksan uutta kerrostaloa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavamuutoksen Mikkolan laajennusalueelle. Kaavamuutos mahdollistaa kahdeksan uuden kerrostalon sijoittamisen Pihkalantien varrella, Kaakkoisväylän eteläpuolella sijaitsevaan kortteliin. Alueelle tulee arviolta 350 asuntoa ja 700 asukasta. Rakennusten korkeudeksi sallitaan 5–8 kerrosta ja korkeimmat kaksi rakennusta sijoittuvat Pihkalantien ja Kaakkoisväylän risteyksen nurkalle sekä Saturnuksenrinteen varrelle.

Aviapolikseen urbaaneja toimitiloja

Kokouksessa hyväksyttiin myös Veromiehen asemakaavan muutos. Aviapoliksen pohjoisaseman lähiympäristöön nousee toimitilarakennusten korttelialue, joka korostuu urbaanina ja kestävästi suunniteltuna työpaikka-alueena. Kaavamuutoksella luodaan kaupunkimainen korttelikokonaisuus, joka koostuu vehreästä sisäpihasta, kaupunkikeskustamaisista urbaaneista rakennuksista ja aukiomaisesta alueesta. Alue on nykyisellään rakentamatonta toimistorakennusten korttelialuetta. Rakennusoikeus pysyy voimassa olevaan asemakaavaan nähden samana.