Uppdatering av de mark- och bostadspolitiska riktlinjerna och beslut om anslagsändringar

Meddelande

Vanda stadsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde Vanda stadsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde den 10 oktober 2022 stadens mark- och bostadspolitiska riktlinjer som en del av strategin för det nya fullmäktige.

Riktlinjerna stöder staden i förvaltningen av markanvändningen och tomtmarknaden, säkerställer förutsättningarna för en tillräcklig och mångsidig bostadsproduktion och skapar möjligheter för näringslivets behov. De mark- och bostadspolitiska riktlinjerna uppdaterades senast år 2018. 

Det beslutades också om anslagsändringar i driftsekonomidelen i budgeten för 2022: bland annat anslagen för stadens strategi och ledning riktas till andra verksamhetsområden till ett belopp på sammanlagt 6,2 miljoner euro och social- och hälsovårdens verksamhetsintäkter och -kostnader höjs. 

Det beslutades att innovationstävlingens prispengar överförs från allmänna förvaltningen till stadskulturens verksamhetsområde till ett belopp på 20 000 euro. Det beslutades att social- och hälsovårdens verksamhetsintäkter, med undantag av den specialiserade sjukvården, höjs med 17 700 000 euro och verksamhetskostnaderna höjs med 57 100 000 euro.

 

 

Keywords

AdministreringFullmäktigeDelaktighetBeslut