Kaupunginvaltuusto päivitti maa- ja asuntopoliittiset linjaukset: Vantaalle lisää suurempia perheasuntoja

Tiedote

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina 10. lokakuuta 2022 maa- ja asuntopoliittiset linjaukset osana uuden valtuuston strategiaa. Linjaukset tukevat maankäytön ja tonttimarkkinoiden hallintaa, varmistavat edellytykset riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle sekä luovat mahdollisuuksia elinkeinoelämän tarpeisiin.

Vantaan nykyiset maa- ja asuntopoliittiset linjaukset ovat vuodelta 2018.

Asuntokannan monimuotoisuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota. Linjausten päivityksen yhteydessä oli noussut esiin huoli perheasuntojen vähäisestä määrästä uudessa asuntotuotannossa sekä kolmioiden ja sitä suurempien asuntojen pienet huoneistopinta-alat.

Valtuusto kävi aiheesta pitkän keskustelun. Pohjaesitykseen lisättiin, että liiketilojen läheisyyteen pyritään varmistamaan riittävästi asiakaspysäköintipaikkoja. Aiheeseen jätettiin lisäksi useita pöytäkirjalausumia.

Valtuusto päätti maanantaina myös määrärahamuutoksista vuoden 2022 talousarvion käyttötalousosaan. Kaupunkistrategia ja johdon määrärahoja kohdennetaan muille toimialoille yhteensä 6,2 miljoonalla eurolla. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatuottoja ja -kuluja korotetaan.

 

Avainsanat

HallintoValtuustotOsallisuusPäätökset