Dickursby år 2040 – dispositionsplanen för Dickursby läggs fram för kommuninvånarna

Nyhet

Vanda stadsstyrelse beslutade vid sitt sammanträde 9.8 att för kommuninvånarna lägga fram dispositionsplanen för Dickursby 2020 som beskriver utvecklingen av Dickursby storområde fram till år 2040.

Dispositionsplanearbetets mål är ett Dickursby där stadsstrukturens och livets alla delområden återfinns: boende, arbetsplatser, utrymme att röra sig samt platser för rekreation och grönska. Dispositionsplanen möjliggör en tillväxt i området med 10 000 invånare och 4 000 arbetsplatser.

Utöver detta tillsattes ett i lag förutsatt temporärt beredningsorgan för välfärdsområdet Vanda-Kervo. Lagstiftningen gällande reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet (den s.k. sote-reformen) trädde i kraft 1.7.2021. Enligt lag ansvarar välfärdsområdets temporära organ för beredningen av inledandet av välfärdsområdets verksamhet och förvaltning tills välfärdsområdesfullmäktige har valts och den välfärdsområdesstyrelse som tillsatts av välfärdsområdesfullmäktige har inlett sin