Energisparprogram för Vanda stad för vintern 2022–23

Nyhet

Etiketter

SäkerhetMiljö och natur

Arbetsgruppen och stadens ledningsgrupp har förberett ett nytt energisparprogram för staden. Energisparåtgärder framgår åt kommuninvånarna bland annat i temperaturer i stadens lokaler, i utomhusbelysning och på idrottsanläggningar.

Lumitykki

Rysslands invasion av Ukraina har förändrat energisituationen i Europa. Energitillgången och energipriset påverkar allas vardag. Alla måste förbereda sig på att det tidvis kan vara brist på el.

Med energisparprogrammets åtgärder minskar Vanda stad sin egen energiförbrukning och strävar efter att minska förbrukningstoppar. På så sätt bidrar staden till att bekämpa hotet om energibrist. Med programmet föregår man med gott exempel till andra aktörer och kommuninvånare. Den ovannämnda arbetsgruppen förbereder sig för eventuella strömavbrott under den kommande vintern.

Utöver omedelbara åtgärder kommer staden att öka energibesparingsinvesteringar och att involvera personal och koncernbolag samt kommunikation i energifrågor. 

Energisparprogrammets innehåll

Omedelbara energisparåtgärder

Byggnadstekniska besparingsåtgärder för lokaliteter 

 • Att sänka inomhustemperaturen i stadens fastigheter till minst +20 °C och optimera användningen av ventilation.
  • Skolor, administrations- och kontorslokaler, lagerutrymmen och samlingslokaler (ungdoms- och kulturlokaler, bibliotek och idrottslokaler).
  • Med undantag för servicelokaler för hälso- och sjukvård och daghem, där temperaturen inte sänks.

Besparingsåtgärder för belysning i stadsmiljön

 • Minskar på den tid utebelysningen är på med cirka 300 timmar per år (1 timme/dag).

Besparingsåtgärder för idrottsanläggningar och idrottslokaler

 • Idrottsanläggningar utomhus är stängda och belysningar är släckta mellan klockan 22–07.
 • Slutar att frysa konstisbanor tidigare på våren.
 • Förkortar snöläggningsperioden för skidspår och undviker användning av snökanoner de timmar energiförbrukningen är som högst.
 • Fördelar användningen av bastur i simhallar så att alla bastur inte är på samtidigt.
 • Fördelar användningen av elbasturna i Hanaböle.

Investeringar i energibesparingar under de närmaste åren

Mål:

 • I varje nybyggnad installeras det solel, jordvärme eller annan förnybar energiform enligt de möjligheter som finns angående byggprojektet och gällande lagstiftning.
 • I gamla byggnader kommer installationer att göras där det är möjligt och i enlighet med gällande lagstiftning. 
 • Avstår från oljeuppvärmning 2020–23/24
 • Ökar LED-belysning
  • Nästan 50 % av belysningen i lokalerna har bytts ut och nya lokaler utrustas automatiskt.
  • Årligen byts 1 000 ljuspunkter ut mot LED-lampor i gatubelysning och belysning i parker.
 • Att bättre utnyttja automationssystem för fastigheter med fjärrstyrning.
 • Att bygga fjärrstyrda system också för fastigheter som förvaltas av stadskoncernen.
 • Att utnyttja den strategiska partnerskapsöverenskommelse som ingåtts med Vanda Energi bl.a. för fjärrvärme
 • Vanda Energi bygger ett säsongslager för fjärrvärme i Fastböle

Att involvera personalen och koncernbolagen samt kommunikation

 • Stadens ekostödpersoner vägleder personalen i miljövänliga metoder, bland annat genom att uppmuntra till energibesparing (t.ex. att man släcker lampor, datorer och skärmar när man slutar jobba) och att passa in elförbrukningen utanför förbrukningstopparna.
 • I stadens interna kommunikation uppmuntrar man de anställda att rapportera energislukare (apparater, husteknik, belysning) och belönar dem som gör det.
 • En energibesparingstävling ordnas i skolor och daghem, och vinnaren belönas
 • I kommunikationen till kommuninvånarna förstärks den rådgivning om energisparande som Motiva och HRM:s Klimatinfo ger i samarbete med Vanda Energi.
 • Staden förutsätter att också stadens koncernbolag utarbetar motsvarande egna energisparplaner och presenterar dem för stadens energispargrupp.

Uppföljning av energisparprogrammet

Genomförandet av energisparprogrammet följs regelbundet upp av stadens ledningsgrupp och på stadens webbsida rapporterar man om hur programmet framskrider. Det kan göras korrigeringar till programmet under vintern.  Åtgärdernas inverkningar rapporteras våren 2023.
 

More information

Henry Westlin

kaupungininsinööri
040 0417 436 henry.westlin@vantaa.fi

Keywords

EnergiAnsvarsfullhetInvånartidning