Vantaan kaupungille energiansäästöohjelma talvelle 2022–23

Uutinen

Asiasanat

TurvallisuusYmpäristö ja luonto

Kaupunginjohtaja on perustanut työryhmän energiankulutuksen seurantaan talvelle 2022-23. Työryhmän ja kaupungin johtoryhmän toimesta on valmisteltu kaupungin uusi energiansäästöohjelma. Energiansäästötoimenpiteet näkyvät kuntalaisille muun muassa kaupungin toimitilojen lämpötiloissa, ulkovalaistuksessa ja liikuntapaikoilla.

Lumitykki

Latujen lumetuskautta lyhennetään ja lumitykkien käyttöä tehostetaan.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut Euroopan energiatilannetta. Energian saatavuudella ja hinnalla on vaikutusta jokaisen arkeen. Kaikkien on varauduttava siihen, että sähköstä voi olla ajoittain pulaa. 

Energiansäästöohjelman toimenpiteillä Vantaan kaupunki vähentää omaa energiankulutustaan sekä pyrkii leikkaamaan kulutushuippuja pyrkien näin osaltaan torjumaan energiapulan uhkaa. Ohjelmalla näytetään hyvää esimerkkiä muille toimijoille ja kuntalaisille. Edellä mainittu työryhmä valmistelee varautumista mahdollisiin tulevan talven sähkökatkoksiin.  

Välittömien toimenpiteiden lisäksi kaupunki tulee lisäämään energiansäästöinvestointeja sekä henkilöstön ja konserniyhtöiden osallistamista ja viestintää energia-asioissa.   

Energiansäästöohjelman sisältö 

Välittömät energiansäästötoimenpiteet 

Toimitilojen talotekniset säästötoimenpiteet   

 • Kaupunginkiinteistöjen sisälämpötilojen laskeminen min. +20 °C:een sekä ilmanvaihdon käytön optimointi.  
  - Koulut, hallinto- ja toimistotilat, varastotilat ja kokoontumistilat (nuoriso- ja kulttuuritilat, kirjastot ja sisäliikuntatilat). 
  - Poikkeuksena terveydenhuollon palvelutilat sekä päiväkodit, joissa lämpötilaa ei alenneta. 

Julkisen kaupunkitilan valaistuksen säästötoimenpiteet  

 • Ulkovalaistuksen paloaikojen lyhentäminen n. 300 tunnilla vuodessa (1h/vrk). 

Sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen säästötoimenpiteet  

 • Ulkokenttien sulkeminen ja valaistuksen sammuttaminen klo 22–07 välillä. 

 • Tekojääkenttien jäädytyksen lopettaminen aikaisemmin keväällä. 

 • Hiihtolatujen lumetuskauden lyhentäminen ja lumitykkien käytön välttäminen kulutushuipputunteina. 

 • Uimahallien saunojen käytön porrastaminen siten, etteivät kaikki saunat  ole päällä samaan aikaan. 

 • Kuusijärven sähkösaunojen käytön porrastaminen. 

Energiansäästöinvestoinnit lähivuosina  

 • Tavoite: 
  - Jokaiseen uudisrakennukseen asennetaan aurinkosähkö, maalämpö tai muuta uusiutuvaa energiaa kyseisen rakennushankkeen mahdollisuuksien sekä voimassa olevan lainsäädännön mukaan.  
  - Vanhoihin rakennuksiin asennukset tehdään mahdollisuuksien sekä voimassa olevan lainsäädännön mukaan.   

 • Öljylämmityksestä luopuminen v. 2020–23/24 alku.  

 • Led-valaistuksen lisääminen  
  - Toimitilojen valaistuksesta lähes 50 % uusittu ja uusiin kohteisiin tulee automaattisesti.
  - Katujen ja puistojen ulkovalaistuksessa vaihdetaan vuosittain 1 000 valopistettä ledeiksi. 

 • Rakennusautomaatiojärjestelmien parempi hyödyntäminen etäohjauksella. 

 • Etäohjausjärjestelmien rakentaminen myös kaupunkikonsernin hallinnassa oleviin kohteisiin. 

 • Vantaan Energian kanssa solmitun strategisen kumppanuussopimuksen hyödyntäminen mm. kaukolämmön osalta.  

 • Vantaan Energian kaukolämmön kausivaraston rakentaminen Kuninkaalaan. 

Henkilöstön ja konserniyhtiöiden osallistaminen sekä viestintä  

 • Kaupungin ekotukihenkilöt opastavat työarjen ympäristöä säästäviin tekoihin kannustaen muun muassa energiansäästöön (esim. valojen, tietokoneiden ja näyttöjen sammuttaminen työajan päätyttyä) sekä sähkönkäytön ajoitusta kulutushuippujen ulkopuolelle.  

 • Kaupungin sisäisessä viestinnässä kannustetaan työntekijöitä tekemään ilmoituksia energiasyöpöistä kohteista (laitteet, talotekniikka, valaistus) ja palkitaan näiden ilmoittajat. 

 • Kouluissa ja päiväkodeissa järjestetään energiansäästökilpailu, jonka voittajat palkitaan.  

 • Kuntalaisille osoitetussa viestinnässä vahvistetaan Motivan ja HSY:n Ilmastoinfon energiansäästöneuvontaa yhteistyössä Vantaan energian kanssa. 

 • Kaupunki edellyttää, että myös kaupungin konserniyhtiö laativat vastaavat omat energiansäästösuunnitelmansa ja esittelevät ne kaupungin energiansäästöryhmälle. 

Energiansäästöohjelman seuranta 

Energiansäästöohjelman toteutumista seurataan säännöllisesti kaupungin johtoryhmässä ja sen etenemisestä tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla. Ohjelmaan voidaan tehdä tarkistuksia talven aikana. Toimenpiteiden vaikutuksista raportoidaan keväällä 2023. 

Vantaan kaupungin energiansäästöohjelma 2022-2023(pdf, 501.46 KB)

 

Lisätietoja

Henry Westlin

kaupungininsinööri
040 0417 436 henry.westlin@vantaa.fi

Avainsanat

EnergiaVastuullisuusAsukaslehti