Flerspråkig servicerådgivning på Vandainfo

Nyhet

Etiketter

Kundservice och rådgivningInvandrare

Från och med 20.1.2022 erbjuds kommuninvånarna information och rådgivning om Vanda stads service på flera språk vid Vandainfo i Myrbacka och Dickursby.

Syftet med servicen är att alla invandrare i Vanda ska få enhetlig och högklassig rådgivning i rätt tid på det språk som de förstår, oberoende av hur länge de bott i Finland eller vad som är orsaken till deras invandring. Genom den flerspråkiga rådgivningen vill man garantera en jämlik tillgång till service och information för kommuninvånare med ett främmande språk som modersmål, göra kundernas servicestigar smidigare och stödja aktivt kommuninvånarskap och integrering.

Den flerspråkiga rådgivningstjänsten ger kunden personlig rådgivning på flera språk i följande ärenden:

 • integrering i Vanda, till exempel boende, arbete, studier, hobbyer och tjänster för barnfamiljer
 • frågor i anslutning till invandring, till exempel tillstånd och registrering
 • hjälp med att fylla i blanketter och hjälp med ärenden hos myndigheterna

Flerspråkig servicerådgivning erbjuds måndag till fredag utan tidsbokning. Servicen är avsedd för alla invandrare som bor i Vanda. Servicen är avgiftsfri.

Rådgivningstider och rådgivningsspråk

Vandainfo, Dickursby (Banvägen 11)

 • på finska: mån. 8.45–16.30, tis. 8.45–16.30, ons. 8.45–16.30, tors. 12–17, fre. 8.30–12
 • på engelska: tis. 8.45–16.30, ons. 8.45–16.30
 • på ryska: mån. 8.45–16.30, tors. 12–17, fre. 8.30–17
 • på arabiska: tis. 8.45–16.30, ons. 8.45–16.30
 • på dari: mån. 8.45–16.30, tors. 12–17, fre. 8.30–12
 • på farsi: mån. 8.45–16.30, tors. 12–17, fre. 8.30–12

Vandainfo, Myrbacka (Påltorget 3) 

 • på finska: mån. 8.45–16.30, tis. 8.45–16.30, ons. 8.45–16.30, tors. 12–17, fre. 8.30–12
 • på engelska: mån. 8.45–16.30, tis. 8.45–16.30, ons. 8.45–16.30, tors. 12–17, fre. 8.30–12
 • på estniska: mån. 8.45–16.30, tors. 12–17, fre. 8.30–12.
 • på ryska: mån. 8.45–16.30, tis. 8.45–16.30, ons. 8.45–16.30, tors. 12–17, fre. 8.30–12
 • på arabiska: mån. 8.45–16.30, tors. 12–17, fre. 8.30–12
 • på somali: tis. 8.45–16.30, ons. 8.45–16.30
 • på dari: tis. 8.45–16.30, ons. 8.45–16.30
 • på farsi: tis. 8.45–16.30, ons. 8.45–16.30

Läs mer: www.neuvovavantaa.fi

 

More information

Jenni Tahvanainen

Neuvova Vantaa -hankkeen projektipäällikkö
040 585 5054 jenni.tahvanainen@vantaa.fi

Keywords

RådgivningFlerspråkighetVanda-info