Huvudstadsregionens gemensamma kundenkät om småbarnspedagogik och förskoleundervisning skickas till vårdnadshavarna för cirka 60 000 barn

Nyhet

Etiketter

SmåbarnspedagogikBarnfamiljer

Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda genomför i månadsskiftet oktober–november (26.10–9.11.2022) en gemensam kundenkät för vårdnadshavarna för barn som deltar i kommunal och privat småbarnspedagogik och förskoleundervisning.

Kolme lasta leikkimässä.

Genom enkäten utreds barnens och vårdnadshavarnas erfarenheter av småbarnspedagogik och förskoleundervisning samt deras önskemål om utveckling av dem. Frågorna gäller den pedagogiska verksamheten inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen, hur barnet beaktas, kommunikationen och växelverkan samt hur delaktigheten förverkligas. Enkäten kan besvaras på finska, svenska, engelska, estniska, ryska, arabiska och somaliska.

Enkäten har genomförts i samarbete med kommunerna sedan 2008. Enkäten skickas till vårdnadshavarna för cirka 60 000 barn som deltar i småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Vårdnadshavarna får anvisningar för att svara på enkäten från barnets enhet för småbarnspedagogik eller förskoleundervisning.

Resultatet av enkäten publiceras i januari 2023.

Keywords

Daghem