Idéer för medborgarbudgeten i Myrbacka samlas in under tiden 8.4–1.5.

Nyhet

Invånarna i Myrbacka får bestämma om användningen av 50 000 euro som reserverats för utvecklingen av närmiljön. Idéer samlas in ända fram till första maj.

Människor tittar på street art i Myrbacka..

Medborgarbudget, eller deltagande budgetering som modellen också kallas, är en kanal som ger invånarna rätt att bestämma över användningen av stadens pengar för en viss angiven penningsumma. Allra först får man föra fram sina idéer om vad pengarna kunde användas till. Därefter går man igenom idéerna och arbetar tillsammans fram planer som sedan går vidare till omröstning. Genom att rösta kan man påverka vilka planer som ska förverkligas. De projekt som fått mest röster förverkligas utifrån hur många förslag den disponibla penningsumman räcker till.  

Tidtabellen för medborgarbudgeten Vårt Myrbacka  

Medborgarbudgetens första etapp, idéjakten, pågår under tiden 8.4–1.5.2022 då invånarnas idéer samlas in. För idéerna finns det vissa teman och kriterier som finns till påseende på de ställen där idéerna kan lämnas in.  

Idéerna kan lämnas in   

  • på webbsidan osallistuvavantaa.fi/osbu,  
  • per telefon på numret 09 8395 0160 och  
  • i pappersform i postlådor som finns här: Myyräncolo, invånarlokalen Myyrinki, Virta-kyrkan och Myrbacka bibliotek. Anvisningar och blanketter finns vid postlådorna.   

De idéer som lämnats in behandlas av sakkunniga 2.5–2.6.2022. Stadens sakkunniga kontrollerar att idéerna uppfyller kriterierna och är möjliga att förverkliga, och föreslår ändringar vid behov.    

Invånarnas inlämnade idéer med tillhörande behandlingskommentarer publiceras 3.6. kl. 16, och då har alla möjlighet att under sommaren bekanta sig med andras idéer och eventuella ändringsförslag.   

En invånarworkshop för fortsatt bearbetning av idéerna ordnas 5.9.2022 kl. 18. En eller flera workshoppar ordnas enligt intresse. I workshopparna bearbetas idéerna vidare i samarbete med invånarna och stadens sakkunniga.  

Den andra sakkunnigbehandlingen inleds 15.9.2022 och då får idéerna sin slutliga form och en prislapp. Dessa idéer blir förslag som invånarna kan rösta på.   

Invånarna får rösta på vilka förslag som ska förverkligas under tiden 1–22.11.2022.   

Omröstningsresultatet är klart 15.12.2022 kl. 16.  Förslagen som vunnit kommer att förverkligas under år 2023. 

Se anvisningarna och framför din idé innan första maj.

Keywords

BudgetBli involveradEnkäterEkonomi