Kulturbarnsevenemangen startar i april

Nyhet

Etiketter

KulturBarnfamiljer

Alla Vandabarn födda år 2023 eller senare får en inbjudan till att bli Vandas kulturbarn.

Inbjudan delas ut i samband med 2-månaderskontrollen på rådgivningen men du kan också anmäla ditt barn som kulturbarn redan genast efter födseln. Ett kulturbarn kan tillsammans med en egen vuxen varje år delta i två avgiftsfria evenemang fram tills det barnet börjar skolan.  
  
Vårens evenemang för kulturbarn arrangeras i april–juni och till arrangörerna hör Vanda underhållningsorkester i Kulturhuset Martinus, Jamkids i Lumosalen, Vanda konstmuseum Artsi i Myrbackahuset, Vanda musikinstitut i Kulturcentret Orvokki, Vanda ordkonstskola i stadsmuseet, Vanda dansinstitut i Myrbacka och stadsbiblioteket vid Vandas samtliga bibliotek. I höst dukar vi åter fram en ny repertoar för kulturbarnen.  

Du kan anmäla barnet till Vanda stads kulturbarn på adressen vanda.fi/kulturbarn.

Biljetter till de avgiftsfria evenemangen bokas i Vandas evenemangskalender på adressen tapahtumat.vantaa.fi/kulttuurilapset

Välbefinnande genom samvaro och glada evenemang 

Evenemangen har planerats med beaktande av barnets ålder och utvecklingsnivå. På evenemang som Vandas kulturbarn arrangerar behöver du inte oroa dig över barnets beteende eller barnagråt. Barnet får vara sig själv och tystas inte ner i onödan. Visst finns det regler, men anvisningarna är klara och tydliga och verksamheten ordnas på barnets villkor. Man har noggrant beaktat skötsel av babyn i samband med evenemangen för att göra deltagandet så lätt om möjligt.  

Engagerande samarbete av nytt slag 

Verksamheten Vandas kulturbarn ger upphov till nya evenemang och nya samarbetsformer i Vanda. Verksamheten är permanent och utvecklas långsiktigt i samarbete med kulturaktörer, organisationer och barnfamiljer i Vanda. Verksamheten samordnas av Vanda stads kulturservice för barn och unga.   

Keywords

BarnkulturEvenemang