Myrbackabor röstade om hur deltagande budgetering ska användas

Nyhet

De 50 000 euro som öronmärkts för Myrbacka genom deltagande budgetering ska användas främst för att utveckla parker och deras verksamhet samt för att förbättra renligheten i närmiljön.  

Människor tittar på street art i Myrbacka..

I omröstningen betonades förslagen för sommarsäsongen, men röstmagneten var stämningsbelysningen under vintersäsongen. 242 personer deltog i omröstningen om deltagande budgetering.  

Verksamhetsmodellen för deltagande budgetering görs stadigvarande i Vanda år 2023 och ska gälla hela staden. När det gäller deltagande budgetering för hela staden kommer det därför att vara möjligt att lägga fram förslag redan nästa år. Processen på stadsnivå inleds med seminariet Vårt Vanda den 24 januari 2023 i stadshuset, där vi får höra nyheter om budgeteringens framtid i Vanda samt Helsingfors nyheter kring ämnet och andra expertanföranden. Seminariet är öppet för kommuninvånarna.  

Anmälan till seminariet Vårt Vanda den 24 januari 2023. (Anmälan har avslutats.)

Vinnande förslag   

Stämningsfull säsongsbelysning

Stämningsfulla gatlyktor och färgglada lampor installeras för att lysa upp höstens och vinterns mörker.  Lägesalternativen för belysningen är området kring Myrbacka station och köpcentrum samt Klippsta stations omgivning.

Blomängar

Växtförhållandena för ängsblommor i befintliga gräs- eller ängsområden förbättras. Detta kan göras till exempel i Fornfyndsparken.

Utlåningstjänst för skräpplockare

Skräpplockare och säkerhetsvästar anskaffas, som invånarna fritt kan låna från invånarhuset i Myrbacka för hopsamling av skräp.

Gruppmotion och guidade utegymaktiviteter

Handledd gruppmotion samt handledning och tips kring användning av utrustningen i Myrbacka idrottspark och närliggande parker en gång i veckan under sommarmånaderna.

Plantering av träd och buskar

I parker och/eller gatugrönområden i Myrbacka planteras först och främst träd. Buskar kan också planteras på platser där det inte går att plantera träd.

Picknickbio i Myrbacka

En gratis friluftsfilm visas i Myrbacka.   

Sommaraktiviteter i parker och en ungdomslokal i parken (12–18 år)

Aktiviteter som är bekanta från Nutakontti utvecklas på sätt som föreslagits av invånarna. I parken i Myrbacka ordnas en engångsartad graffitiverkstad, veckovisa försök med hobbyverksamhet och skateboardverkstäder för unga.  

Picknickställen

Två picknickställen med picknickbord skapas i parkerna längs Rutiån. Åtminstone ett av ställena ska placeras så att tillgänglighetsfrågor och åtkomlighet beaktas.

Utveckling av sopkärl

Vid byte av de fasta sopkärlsmodellerna i Myrbacka centrum och på gångvägarna till centrum beaktas, om möjligt, invånarnas önskemål (60 l, 60 l med askbehållare, 140 l).   

Läs mera om deltagande budgetering.

Keywords

Bli involveradDelaktighetGemenskapEkonomi