Något konstigt på gång i gatubilden? Vandas valkommunikation har startat sin kampanj!

Nyhet

Etiketter

Demokrati och delaktighetInvånare

I valkampanjen i Vanda använder man sig av konstgjorda AI-producerade gestalter med avsikten att väcka uppmärksamhet bland Vandaborna och kanske också skapa lite förvirring. Vi vill höja valdeltagandet och ställer då frågan: vem vill du att ska bestämma i frågor som gäller dig?

På bilden en mansfigur gjord med artificiell intelligens, stående framför en traktor.

På bilden är en karaktär skapad med artificiell intelligens Bertil från en lantlig by.

Ett av målen med kampanjen är att få Vandaborna att i stora skaror vallfärda till valurnorna eftersom valdeltagandet i tidigare val legat på en exceptionellt låg nivå. Dessutom vill vi uppmärksamma Vandas målsättningar för regeringsprogrammet, med andra ord föra fram frågor som har stor betydelse i ett framtids- och framgångsperspektiv. I målsättningarna betonas tillväxt, kompetens, kommunikationer och framtiden, och till det behöver vi verkliga och äkta människor. 

Med vår kampanj ville vi få människor att ta sig en ny titt på vårt budskap. Vi antar att människor efter en första snabb blick på nytt återvänder till bilden och reagerar med ett ”men hallå, vad var det jag just såg”.

Kaisu Tolvanen, Kaisu Tolvanen, marknadsföringschef vid Vanda stads information

– Under den senaste tiden har artificiell intelligens diskuterats i många olika sammanhang. Somliga bävar inför AI, andra ser fram emot de möjligheter den erbjuder. Med vår kampanj vill vi föra fram att artificiell intelligens har sin givna plats, men i riksdagen hoppas vi få se äkta människor som fattar beslut om våra gemensamma angelägenheter, säger Tolvanen.

 En kvinnofigur och en valsigill gjord med artificiell intelligens.

Artificiell intelligens karaktär Selma

Bakom kampanjens bilder hittar vi, utöver AI-programmen, Antti Karppinen, fotograf och digital konstnär.

– Som helhet är den här kampanjen bland de skojigaste projekten jag varit med om. Så jag skrattade då mina AI-varelser började ta form – tror det också gällde beställaren, säger Karppinen, fortfarande full i skratt. Karppinen utsågs av FEP (Federation of European Photographers) till Photographer of the Year 2021, två gånger har han tagit hem guld i en FEP-tävling, och i FEP Awards 2023 har han redan nominerats i tre kategorier. Läs mer om artificiell intelligens på Antti Karppinens blogg (på engelska). 

Vem vill du att bestämmer i frågor som gäller dig?

Kampanjens AI-varelser har säkert mycket att bjuda oss riktiga människor, men deras främsta kompetens ligger kanske inte i att fungera som språkrör för just dig. Genom att rösta i valet kan du påverka vem eller vilket parti det blir som i riksdagen driver frågor som är viktiga för dig.  

  • Förhandsröstning ordnas i Finland 22.3–28.3 och utomlands 22.3–25.3. 
  • Valdag 2.4 
  • vanda.fi/val

 

 Bilden visar en stor kvinna med för många fingrar skapad av artificiell intelligens.

På bilden är en karaktär av artificiell intelligens, Jessica, en storkonsument av HipHop.

En AI-skapad manlig person med fyra ögon.

På bilden är en artificiell intelligenskaraktär, seglingsälskaren Janne.

Keywords

ValAdministreringKampanjer