Svara på enkät om otrygga ställen och utvecklingsbehov i trafiken - enkät öppen tills 20.3.

Nyhet

Etiketter

TrafikDemokrati och delaktighet

En trafiksäkerhetsplan utarbetas för Vanda och på basen av planen förverkligas åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten. I samband med planeringsarbetet kartläggs otrygga ställen i trafiken och andra utvecklingsbehov relaterade till trafikförhållandena i Vandaområdet.

Kävelijät ylittävät kadun

Enkäten är öppen på webbplatsen osallistuvavantaa.fi från 28 februari till 20 mars.

I enkäten kan du på kartan markera till exempel platser där det finns ett otryggt övergångsställe, korsning eller hållplats. Dessutom kan du berätta ifall det saknas en gång- eller cykelförbindelse eller cykelparkering på något ställe, eller om det på något gatuavsnitt körs för fort i förhållande till trafikomgivningen. I enkäten kan du också berätta om eventuella andra trafiksäkerhetsfrågor.

Resultaten kommer att användas i planeringen av åtgärder under de kommande åren. Trafiksäkerheten kan förbättras till exempel genom att lägga till trafikljus i korsningen eller genom att upphöja korsningsområdet.

Enkäten och den trafiksäkerhetsplan som ska utarbetas gäller det gatunät som upprätthålls av Vanda stad. Däremot ingår inte vägar som underhålls av ELY-centralen, såsom Ringväg III och motorvägarna, i enkäten och planen.

Det finns två versioner av enkäten. Den ena fokuserar på trafiksäkerheten på skolrutterna och i närheten av skolorna och riktar sig till elever, föräldrar och skolpersonal. Den andra gäller trafiksäkerheten på Vandas gator i allmänhet.

Keywords

GatorEnkäterBli involveradDelaktighet