Vastaa kyselyyn liikenteen vaaranpaikoista ja kehittämistarpeista – kysely auki 20.3. asti

Uutinen

Asiasanat

LiikenneDemokratia ja osallisuus

Vantaalle laaditaan liikenneturvallisuussuunnitelmaa, jonka pohjalta tehdään liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Suunnitelmaa varten kartoitetaan kyselyllä liikenteen vaaranpaikkoja ja muita liikenneolosuhteisiin liittyviä kehittämistarpeita Vantaan alueella.

Kävelijät ylittävät kadun

Kysely on auki osallistuvavantaa.fi-sivustolla 28.2.–20.3.

Kyselyssä voi merkitä kartalle esimerkiksi kohdat, joissa on jollain tapaa turvaton kadunylityspaikka, risteys tai pysäkkialue. Lisäksi voi kertoa, jos jostain puuttuu jalankulku- tai pyöräily-yhteys tai pyöräpysäköintipaikka, tai jos joillain katuosuuksilla on ympäristöön nähden liian kovat ajonopeudet. Kyselyssä voi myös kertoa mistä tahansa muusta liikenneturvallisuuteen liittyvästä ongelmasta.

Tuloksia hyödynnetään käytännön toimien suunnittelussa lähivuosina. Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa esimerkiksi lisäämällä risteykseen liikennevalot tai korottamalla risteysalue.

Kysely ja laadittava liikenneturvallisuussuunnitelma koskevat Vantaan kaupungin ylläpitämää katuverkkoa. Sen sijaan ELY-keskuksen ylläpitämät maantiet, kuten Kehä III ja moottoritiet, eivät sisälly kyselyyn ja suunnitelmaan.

Kyselystä on kaksi versiota. Toinen keskittyy erityisesti koulumatkojen ja koulujen lähiympäristöjen turvallisuuteen, ja se on suunnattu koululaisille, koululaisten vanhemmille ja koulujen henkilökunnalle. Toinen koskee Vantaan katujen turvallisuutta yleisesti.

Kyselyihin voi vastata suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Avainsanat

KadutKyselytOsallistu ja vaikutaOsallisuus