Vanda stad tillåter användning av badshorts och burkini i sina simhallar från början av nästa år

Nyhet

Etiketter

Motion och friluftsliv

År 2023 ändras de ordningsregler som gäller i Vanda stads simhallar. Användningen av badshorts och burkini tillåts, användningen av telefoner förbjuds i omklädningsrummen och badtiden förlängs.

I Vanda stads simhallar kan du simma i badshorts och burkini från och med 1.1.2023. Med burkini menas en åtsittande och täckande baddräkt.

Reformen görs för att sänka tröskeln för vattenmotion i omfattande utsträckning och förenhetliga Vandas anvisningar om badkläder med de anvisningar som finns i de övriga städerna i huvudstadsregionen. Bakom ändringen av reglerna ligger en utredning som gjordes av projektet Tasa-arvoista sporttia (jämlik sport) i augusti 2022, i vilken det rekommenderades att anvisningarna för badkläder ska revideras.  Vanda stad började bereda ändringen om badkläder i september 2022.

Från och med början av nästa år tillåts följande badkläder: baddräkt av baddräktstyg, bikini, badbyxor, helkroppsbaddräkt, kortärmad burkini och badshorts. Badklädesplagget ska även i fortsättningen vara säkert för användaren. Det får inte medföra risk för t.ex. att man fastnar och inte innehålla lösa delar som kan täppa till luftvägarna.

Badtiden förlängs, användningen av telefon i tvätt- och omklädningsrum förbjuds

De nya ordningsreglerna för simhallarna har ändrats utgående från den respons som vi fått. Vid årsskiftet förlängs badtiden i Vanda stads simhallar till två timmar. 

Samtidigt förbjuds användningen av telefoner och smarta enheter i simhallarnas omklädnings- och tvättutrymmen. Genom kameraförbud strävar staden efter att göra simhallarna till tryggare motionsutrymmen och förebygga mobbningssituationer. Tryggare rum är platser som inger en känsla av fysisk, psykisk och social trygghet hos dem som vistas i rummen.

Närmare information:

liikuntapalvelut@vantaa.fi

Keywords

MotionsställenJämställdhet