Vanda ungdomsfullmäktige planerar år 2022 föra en aktiv kommunikation och påverka beredningen av välfärdsområdet

Nyhet

Ungdomsfullmäktige kommer år 2022 att förbättra synligheten och öka kännedomen om ungdomsfullmäktige, utveckla sin kommunikation och fördjupa samarbetet mellan elev- och studerandekårerna och ungdomsfullmäktige. Ungdomsfullmäktige strävar också efter att påverka beredningen av välfärdsområdet genom att föra fram ungdomarnas röst.

Nuorisovaltuusto vuonna 2022 Kukonnotkossa

Vantaan nuorisovaltuusto vuonna 2022

Ungdomsfullmäktige har som målsättning att under det innevarande året föra fram fler initiativ och ställningstaganden än vad som tidigare varit fallet. Vi strävar efter att få idéer till olika ställningstaganden direkt från ungdomarna, även utanför ungdomsfullmäktiges krets. Teman som är viktiga för ungdomsfullmäktige är till exempel skollunchens kvalitet och frågan om våld i skolan och trygghet.

Ungdomsfullmäktige försöker öka synligheten och kännedomen framför allt genom att satsa på information och kommunikation. Ungdomsfullmäktige har konton på Facebook, Instagram och Twitter. Som en ny kanal har man också lanserat TikTok. Ungdomsfullmäktige planerar producera innehåll om ledamöterna i ungdomsfullmäktige, om sammanträden och andra evenemang.

Skolornas elevkårer och gymnasiernas och yrkesskolornas studerandekårer är viktiga samarbetspartner för ungdomsfullmäktige. Man har för avsikt att ytterligare stärka detta samarbete.
- Som ett första steg bör vi enligt mig bygga upp en regelbunden kontakt. Vår avsikt är att under denna period göra det lättare än någonsin tidigare att ta kontakt med ungdomsfullmäktige, säger Filip Godlewski, ungdomsfullmäktiges ordförande.

Inom Vanda-Kervo välfärdsområde grundas ett nytt regionalt ungdomsfullmäktige till vilket Vanda ungdomsfullmäktige redan utsett sina egna representanter.
- För oss Vandabor, men också för unga i Kervo, är det viktigt att få sin röst hörd även i välfärdsområdets beslutsfattande. Vi grundade en gemensam arbetsgrupp för att fundera på hur välfärdsområdets ungdomsfullmäktige skulle utformas, säger Godlewski.

Vanda ungdomsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 22.3 verksamhetsplanen för år 2022. Ungdomsfullmäktiges möten är öppna för alla ungdomar från Vanda. Ungdomsfullmäktige har verkat i Vanda sedan år 2000. Vanda har av Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund tilldelats certifikatet Ungdomsfullmäktigevänlig kommun.

Keywords

Unga 13-20 årVälfärdsområdeElevråd