Vandas system för respons och för ansökan om understöd förnyas

Nyhet

Det nya systemet planeras införas i slutet av år 2022.

Mahdollisuuksien tori -tapahtuma 2022 Hakunilan urheilupuistossa.

Evenemanget Möjligheternas torg i Håkansböle idrottspark 2022.

Syftet med förändringen är att förbättra funktionssäkerheten och tillgängligheten samt att skära ned på kostnaderna. Genom det nya systemet eftersträvar man även en effektivare behandling av respons och understöd.  

Tjänsten som omfattar respons, ansökan om understöd och behandlingen av dessa organiseras i samarbete med Kuntien Tiera Oy och för att bygga upp användarvänliga digitala blankettjänster har man valt Fujitsu Finland Oy:s CaseM-lösningar.  

Ett liknande system har redan införts i bland annat Tusby och Björneborg.   

Förbered dig redan nu inför förändringen  

För ansökan om understöd övergår man i den nya tjänsten till Suomi.fi-fullmakter. Föreningar som ansöker om understöd gör därför klokt i att försäkra sig om att uppgifterna om föreningen i Patent- och registerstyrelsens föreningsregister är korrekta. 

Efter att det nya systemet införts är inte Oma Vantaa-ärendemappen längre i bruk. De som tidigare ansökt om understöd ska komma ihåg att ta vara på ansökningar med beslut och redogörelserna för vad understödet använts till som finns sparade i Oma Vantaa.   

Ansökan om understöd lämnas ännu hösten 2022 in via Oma Vantaa precis som tidigare. Den nya söktjänsten införs stegvis från och med slutet av år 2022.  

Till Understöd och stipendier.  

Keywords

Bidrag