Vantaan palautejärjestelmä ja avustusten hakujärjestelmä uudistuvat

Uutinen

Uusi järjestelmä pyritään ottamaan käyttöön loppuvuodesta 2022.

Mahdollisuuksien tori -tapahtuma 2022 Hakunilan urheilupuistossa.

Muutoksen tavoitteena on parantaa toimintavarmuutta ja saavutettavuutta sekä vähentää kustannuksia. Uudella järjestelmällä tavoitellaan myös tehokkaampaa palautteiden ja avustusten käsittelyä. 

Palautteiden antamisen ja avustusten hakemisen sekä niiden käsittelyn palvelu toteutetaan yhteistyössä Kuntien Tiera Oy:n kanssa Fujitsu Finland Oy:n CaseM-ratkaisulla, jonka avulla voidaan rakentaa käyttäjäystävällisiä sähköisiä lomakepalveluita. 

Samantyyppinen järjestelmä on käytössä mm. Tuusulassa ja Porissa.  

Avustusten hakija voi valmistautua muutokseen jo nyt 

Avustusten osalta uudessa palvelussa otetaan käyttöön Suomi.fi–valtuudet, joten avustuksia hakevien yhdistysten kannattaa varmistaa, että yhdistyksen tiedot ovat oikein Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterissä.

Kun uusi järjestelmä on otettu käyttöön, poistuu Oma Vantaan asiointikansio käytöstä. Avustuksia hakeneiden kannattaa ottaa Oma Vantaasta talteen tarvittavat vanhat, jo päätöksen saaneet hakemukset ja käyttöselvitykset. 

Syksyllä 2022 avustukset haetaan vielä entiseen tapaan Oma Vantaan kautta. Uusi hakupalvelu otetaan vaiheittain käyttöön loppuvuodesta 2022 alkaen. 

Avustukset ja apurahat-sivulle.

Avainsanat

Avustukset