Vandaspårans invånarväxelverkan under hösten inleds med en enkät om hur Vandaborna kommer att röra sig i framtiden

Nyhet

Etiketter

BoendeStadsplaneringTrafik

Vandaspårans invånarväxelverkan under hösten inleds med en enkät om hur Vandaborna kommer att röra sig i framtiden. Med enkäten vill man ta reda på vart Vandaborna skulle åka med Vandaspåran. Enkäten används som bakgrund vid planeringen av Vandaspåran och den utnyttjas bland annat vid planeringen av dispositionsplanen och utformningen av användarprofilerna. Dispositionsplanen är en plan som styr detaljplaneringen längs Vandaspåran på cirka 800 meters avstånd från spårvagnshållplatserna. Webbenkäten kan besvaras på webbplatsen osallistuvavantaa.fi i september, senast 26.9, och samtidigt deltar man i en tävling om en produktkasse med spårvagnstema, som det delas ut 10 stycken av. Enkäten är på finska.

Det är vår önskan att invånarna ska framföra sin syn i enkäten om hur de rör sig, så att vi får erfarenheter från vardagen som stöd för planeringen.

– Vandaspåran planeras för att göra Vandabornas vardag smidigare. Det skulle vara viktigt att höra vart invånarna skulle åka med Vandaspåran: till skolan, arbetet, någon hobbyverksamhet eller olika kulturupplevelser. Vandaspåran är ett stadsutvecklingsprojekt och därför undersöker man också hur resekedjorna fungerar och människorna rör sig från en plats till en annan vid planeringen av dispositionsplanen, konstaterar tf. biträdande stadsdirektör Henry Westlin.
Det har också publicerats en video på finska, svenska och engelska om stadsutvecklingen kring Vandaspårans rutt. På videon lyfts utvecklingen längsmed Vandaspårans rutt fram, till exempel som något som främjar bättre cykelbanor, nya arbetsplatser och nytt boende, och framför allt som en garant för en smidig vardag.

Bekanta dig med videon på Stadsmiljöns YouTube-kanal på finskasvenska och engelska.

– Senare på hösten ordnas också workshoppar på finska för invånarna kring dispositionsplanen, där man tillsammans utarbetar ett utkast till dispositionsplan. Med hjälp av dispositionsplanen skisserar man upp hur den nya staden växer fram utmed Vandaspårans rutt – bostäder, service och andra funktioner, säger Jonna Kurittu från teamet som bereder dispositionsplanen.

Närmare information:
Generalplaneplanerare
Jonna Kurittu
050 302 9346
jonna.kurittu@vantaa.fi

Keywords

SpårvagnBli involveradPlanläggningEnkäter