Gemensam ansökan till gymnasie- och yrkesutbildning

Etiketter

UtbildningUngaStuderande

I den gemensamma ansökan söker du till gymnasie- och yrkesutbildning. Ansökningstiden för utbildningar som inleds hösten 2022 är 22.2-22.3.2022.

Gemensam ansökan våren 2022 till utbildning efter den grundläggande utbildningen med start hösten 2022 är öppen 22.2–22.3.2022. I den gemensamma ansökan ansöker du till gymnasie- och yrkesutbildning, den nya examenshandledande HUX-utbildningen, TELMA-utbildning samt folkhögskolelinjer avsedda för läropliktiga.

Du kan delta i den gemensamma ansökan, om du

  • har gått ut grundskolan
  • inte ännu avlagt student-, yrkes- eller högskoleexamen.

Gymnasiestudier på svenska i Vanda

Gymnasieutbildningen är allmänbildande utbildning och ger goda förutsättningar för fortsatta studier vid universitet och högskolor. I Vanda erbjuds svenskspråkig gymnasieutbildning i Helsinge gymnasium .

Helsinge gymnasium erbjuder tre profileringar: global profil , företagsamhet och dubbelexamen till merkonom samt idrottsprofil . Alla som studerar i Helsinge är välkomna att välja en profil utan skild antagning, men för idrottsprofilen krävs det att du idrottar på FM-nivå eller motsvarande.

Läs mer om att söka till Helsinge gymnasium här.

Yrkesstudier

Yrkesstudiernas mål är ett yrke och en arbetsplats efter studierna och därför är kontakten med arbetslivet hela tiden närvarande i studierna. Studiemöjligheterna inom yrkesutbildningen är mångsidiga och omfattande. I huvudstadsregionen och i Borgå erbjuds yrkesutbildning av yrkesinstitutet Prakticum.

Att söka i gemensam ansökan

I den gemensamma ansökan ingår gymnasieutbildning, yrkesutbildning, utbildning som handleder för examensutbildning (HUX), yrkesutbildning som anordnas på basis av krävande särskilt stöd, TELMA-utbildning samt folkhögskolornas linjer inom det fria bildningsarbetet som är avsedda för läropliktiga. Lämna in din ansökan elektroniskt på adressen studieinfo.fi. Med en och samma elektroniska ansökningsblankett söker du till alla utbildningar som ingår i gemensam ansökan. 

Fyll i ansökningsblanketten

Ansökan fylls i elektroniskt på adressen studieinfo.fi.

Gå till studieinfo.fi >

Ange sju ansökningsönskemål på blanketten. Ange ansökningsönskemålen i ordningsföljd; på första plats kommer den skola där du helst vill studera. Även om dina ansökningspoäng skulle räcka till alla de studieplatser du angett, kan du endast bli antagen till en studieplats: det högst prioriterade önskemålet som dina poäng räcker till för.

Det lönar sig att prata med studiehandledaren och vårdnadshavare om val av utbildning innan du fyller i blanketten.

Spara och skicka din ansökan

Efter att du har fyllt i din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du angett på ansökningsblanketten. E-posten innehåller en länk, och via den kan du ändra på dina ansökningsönskemål och ordningsföljden. Ändringarna kan göras endast under ansökningstiden. Efter att ansökningstiden gått ut kan du inte längre ändra på din ansökan.

Tidtabell för gemensam ansökan

Ammatillisen oppilaitosten ja lukioiden valintaperusteet

Opiskelijavalinta tehdään Ammatillisiin oppilaitoksiin valintapisteiden perusteella ja lukioon opiskelijat valitaan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. Jos useammalla hakijalla on samat pisteet, valinta tehdään hakijoiden hakutoivejärjestyksen perusteella.